Strategie Maatregelen in planvorming

Bij deze deelstrategie gaat het om het uitwerken van nieuwe maatregelen die aantoonbaar doelmatig zijn. Nieuwe maatregelen kunnen in principe overal genomen worden. Hier gaat het voornamelijk om de watergebiedsplannen in Bodegraven Noord en het Eiland van Schalkwijk.