Robuust & gezond watersysteem

Een waterschap zorgt voor voldoende water in kanalen, grachten, rivieren en sloten. En dat teveel water snel kan worden afgevoerd. Ons water moet van goede kwaliteit zijn, zodat dieren en planten hier goed in kunnen leven. Het programma gezond water streeft naar leefbaar water voor mens, plant en dier, nu en in de toekomst. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we altijd samen met inwoners, boeren en andere overheidsorganisaties.

Ambities, kansen en uitdagingen

Klimaatverandering stelt het waterschap voor nieuwe uitdagingen. Het klimaat verandert sneller dan gedacht, waardoor extremer weer zoals hoosbuien, droogte en hitte steeds vaker voorkomen. Dat zorgt op die momenten voor te veel of te weinig water. Een robuust en toekomstbestendig watersysteem kan tegen een stootje en heeft ruimte voor verandering. Het houdt ook rekening met waterkwaliteit en speciale uitdagingen per gebied, zoals de bodemdaling in het veenweidegebied. Ook moet water steeds meer een leidend principe zijn bij bouwplannen in waterrijk gebied; waar kun je beter niet bouwen en hoe richt je wijken zo in dat ze extreem weer beter kunnen opvangen?

Programma Gezond water en Kaderrichtlijn Water (KRW)

Met het programma Gezond water werken we aan leefbaar water voor mens, plant en dier. Leidend hierin is de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese wetgeving die kwaliteitsnormen voorschrijft waaraan ons buitenwater in 2027 moet voldoen. Naast de KRW hebben we te maken met landelijke en provinciale richtlijnen uit de brede aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG).

2023 uitgelicht

Waterkwaliteit

We werken aan goede waterkwaliteit door onder meer de aanleg van natuurvriendelijke oevers, stimulering van biodiversiteit en het zuiveren van afvalwater van huishoudens en bedrijven. Buiten steden kijken we samen met grondeigenaren naar de waterkwaliteit. Binnen steden werken we samen met inwoners en overheden aan problemen, zoals zwerfafval in het water. We moedigen je aan het water schoon te houden, zodat de leefomgeving in Midden-Nederland gezond en aantrekkelijk blijft.

Voldoende water

We beheren een slim watersysteem van kanalen, grachten, rivieren en sloten om water naar onze gebieden aan te voeren of af te voeren. Daarbij houden we rekening met klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verstedelijking en landbouwtransitie. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en andere overheden.

Bodemdaling in veenweidegebied

De bodem in het veenweidegebied daalt met een kleine centimeter per jaar. Dit maakt waterbeheer en landbouw lastig en het zorgt voor CO₂-uitstoot. Om te voorkomen dat het gebied onder water loopt, moeten maatregelen worden genomen. Hiervoor zijn de boeren in dat gebied hard nodig. We werken met veel van hen en andere waterschappen in het gebied al lange tijd nauw samen. Marjan Holtman, programmamanager Veenweide, vertelt er meer over.