Jaaroverzicht 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is actief in een dichtbevolkt gebied dat gedeeltelijk onder de zeespiegel ligt. We werken aan veilige dijken en voldoende en schoon water in een veranderend klimaat. Dat doen we samen met anderen, duurzaam en innovatief.

In dit jaaroverzicht lichten we een aantal resultaten van 2023 uit, met korte toelichtingen, beeld en interviews. Veel kijk- en leesplezier!

Waterveiligheid

Veilige dijken beschermen ons tegen overstromingen. We werken aan dijken en bereiden ons voor op de toekomst.

Robuust & gezond watersysteem

We zorgen voor voldoende en gezond water in kanalen, grachten, rivieren en sloten. Voor mens, plant en dier.

Zuiver afvalwater

Op onze zuiveringsinstallaties maken we het afvalwater zo schoon mogelijk en winnen we grondstoffen terug met nieuwe technieken.

Bestuur & maatschappij

Met een bijzonder college én samen met inwoners, boeren en andere overheden zetten we ons in voor water.

Blik op de toekomst

We werken duurzaam en met oog voor klimaatverandering. We zorgen in onze aanpak voor mens, dier en water.

Benieuwd naar meer?

Op de informatiepagina over ons bestuur staat het volledige bestuursverslag over 2023.