Waterkwaliteit

Een waterschap zorgt voor voldoende water in rivieren, kanalen, sloten en plassen. En dat teveel water snel kan worden afgevoerd. Ons water moet van goede kwaliteit zijn, zodat dieren en planten hier goed in kunnen leven. Het programma gezond water streeft naar leefbaar water voor mens, plant en dier, nu en in de toekomst. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we altijd samen met inwoners, boeren en andere overheidsorganisaties.