Waterbewustzijn

We stimuleren bewoners en samenwerkingspartners in ons gebied om zich voor te bereiden op het weer van de toekomst. Door zelf te kijken wat mogelijk is om wateroverlast te helpen beperken of juist water te besparen in tijden van droogte. We verstrekken subsidies, geven lessen op scholen en zetten ons cultureel erfgoed in om mensen meer te vertellen over de rol van het waterschap.