Bestuur & maatschappij

Er komt veel kijken bij het besturen van een waterschap. De waterschapsverkiezingen in maart 2023 brachten ons veel nieuwe leden én drie nieuwe fracties in het algemeen bestuur. Op 20 juni werd een nieuw, politiek breed college geïnstalleerd. De coalitie zet de lijn voort die eerder is ingezet en wil daarnaast fors inzetten op duurzaamheid. Het coalitieakkoord dat de fracties ondertekenden, heeft als titel 'Waterverbinding: in vertrouwen kan veel' (pdf, 3.3 MB). Het college wil graag meer verbinding en samenwerking met inwoners, (agrarische) ondernemers, natuurbeheerders en andere overheden.

2023 ambities

Waterbewustzijn

We stimuleren bewoners en samenwerkingspartners in ons gebied om zich voor te bereiden op het weer van de toekomst. Door zelf te kijken wat mogelijk is om wateroverlast te helpen beperken of juist water te besparen in tijden van droogte. We verstrekken subsidies, geven lessen op scholen en zetten ons cultureel erfgoed in om mensen meer te vertellen over de rol van het waterschap: waterbewustzijn.