Zuiver afvalwater

Afvalwater dat via toiletten, douche en gootsteen het riool in gaat, komt uiteindelijk bij één van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht. Hier reinigen we het, zodat het weer de sloten, rivieren en kanalen in kan. In totaal beheren we zestien zuiveringsinstallaties die in ons gebied samen zo’n 220 miljoen liter afvalwater per dag verwerken.

Ambities, kansen en uitdagingen

Het bestuur heeft in 2022 de Zuiveringsvisie 2050 vastgesteld. In 2023 is dit verder uitgewerkt in het programma Circulaire Waterketen. Onze ambitie is om afvalwater zo te reinigen dat we zoveel mogelijk van de stoffen in het water kunnen hergebruiken. We halen energie, zoals biogas, en grondstoffen, zoals cellulose, uit het water. Ook verwijderen we steeds meer schadelijke stoffen uit het water. Zo draagt ons waterschap bij aan de energietransitie, verduurzaming en een circulaire economie.

2023 uitgelicht

Afvalwater

We hebben het over 'afval'water, maar tegenwoordig is afvalwater een bron voor energie en stoffen die we slim opnieuw kunnen gebruiken. In 2023 hebben we onder andere cellulose en restwarmte uit afvalwater gehaald. Cellulose wordt onder andere gebruikt voor bouwmaterialen. Restwarmte kun je inzetten om gebouwen en soms hele wijken te verwarmen.

"Afvalwater: eigenlijk een achterhaalde term."

Er was een tijd waarin alles dat overbleef na zuivering van het afvalwater, vernietigd werd. Maar tegenwoordig kunnen er allerlei grondstoffen uit afvalwater worden teruggewonnen. Collega Eric van der Zandt vertelt er meer over.