Ik heb me verkiesbaar gesteld

Tot 19 december had u de tijd om zich verkiesbaar te stellen voor een functie in het algemeen en dagelijks bestuur. Dit kon door uzelf aan te sluiten bij een politieke partij naar keuze of een nieuwe partij of groepering aan te melden.

Op 31 januari heeft een zitting van het Centraal Stembureau plaatsgevonden. Hierin zijn besluiten genomen over de stukken die tijdens de kandidaatstelling zijn ingeleverd. Op deze pagina vindt u het proces-verbaal van deze zitting, de ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen.

Belangrijke data vindt u in de tijdlijn.

Wilt u meer weten over wat de functie van algemeen en dagelijks bestuurslid inhoudt? Bekijk dan hier de het functieprofiel van algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Om een indruk te krijgen van het aantal stemmen per kandidaat per gemeente in ons werkgebied, kunt u de verkiezingsuitslagen van 2019 bekijken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u contact opnemen met de projectleider, Cor Vos, telefoon (030) 634 59 41 of mail naar cor.vos@hdsr.nl.