Ter inzagelegging proces-verbaal openbare zitting (artikel I 18 van de Kieswet)

De voorzitter van het centraal stembureau van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt ingevolge het bepaalde in artikel I 18 van de Kieswet bekend dat het proces-verbaal van de openbare zitting van het centraal stembureau van 3 februari 2023 ter inzage ligt in het kantoor van het waterschap.

In deze zitting is een besluit genomen over:

 • de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • de nummering van de kandidatenlijsten.

Het proces-verbaal en de kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen liggen vanaf heden ter inzage in het kantoor van het waterschap.

Tegen de besluiten over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten kon een belanghebbende en iedere kiezer tot en met 7 februari 2023 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-Gravenhage.

De ondersteuningsverklaringen (H4) die tijdens de verzuimperiode ingeleverd zijn, vindt u bij de andere stukken op deze pagina.

De kandidatenlijst:

 1. Water Natuurlijk
 2. VVD
 3. Partij voor de Dieren
 4. CDA
 5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 6. AWP voor water, klimaat en natuur
 7. ChristenUnie
 8. Waterschap@inwonersbelangen
 9. 50Plus
 10. Ondernemend Water
 11. De Groenen
 12. Belang van Nederland (BVNL)
 13. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 14. BBB

Op overheid.nl vindt u de volledige kandidatenlijsten van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.