Profiel dagelijks bestuurslid

Het dagelijks bestuur (DB) bereidt de voorstellen voor het algemeen bestuur (AB) voor en voert de besluiten uit. Het DB bestaat naast de dijkgraaf uit leden van het AB en wordt gevormd via coalitieonderhandelingen na de verkiezingen. De leden van het DB (uitgezonderd van de dijkgraaf) worden benoemd door het AB. Bij De Stichtse Rijnlanden bestaat het DB momenteel uit vier leden: de door de Kroon benoemde dijkgraaf en vier hoogheemraden.

Functie-eisen DB-lid

Als waterschapsbestuurder beslist u mee over water, nu en in de toekomst. Om deze rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat u:

  • 2 tot 3 volledige dagen per week beschikbaar bent;
  • Bestuurlijke ervaring of management ervaring binnen een middelgroot bedrijf of overheidsinstelling hebt;
  • Affiniteit hebt met water en waterschappen;
  • Weet wat er leeft in de samenleving en actief verantwoording aflegt over de keuzes die gemaakt worden;
  • Gedurende de zittingsperiode van vier jaar beschikbaar bent;
  • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
  • Integer, betrouwbaar en sociaal vaardig bent;
  • Maatschappelijk betrokken bent.

Sommige functies zijn onverenigbaar met de functie van waterschapsbestuurder. Deze zijn vastgelegd in de Waterschapswet, artikel 31, lid2.