Profiel algemeen bestuurslid

Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast. Het controleert ook of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur (AB) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden telt dertig zetels en wordt gevormd door vertegenwoordigers van vier categorieën van belanghebbenden: ingezetenen, agrariërs en overige eigenaren ongebouwd, natuureigenaren en bedrijven.

De drieëntwintig vertegenwoordigers van de ingezetenen worden eenmaal per vier jaar via directe verkiezingen gekozen; op 15 maart 2023 zijn de eerstvolgende verkiezingen. De leden van het algemeen bestuur kiezen uit hun midden de leden van het dagelijks bestuur.

Functie-eisen

Als waterschapsbestuurder beslist u mee over water, nu en in de toekomst. Om deze rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat u:

  • Drie tot vier dagen per maand beschikbaar bent (inclusief leeswerk). Het AB vergadert gemiddeld 20 keer per jaar;
  • Affiniteit hebt met water en waterschappen;
  • Weet wat er leeft binnen de samenleving;
  • Beschikbaar bent voor zittingsperiode van vier jaar;
  • Communicatief sterk en sociaal vaardig, integer en maatschappelijk betrokken bent.
  • Bestuurlijke ervaring is een pré.
  • Sommige functies zijn onverenigbaar met de functie van waterschapsbestuurder. Deze zijn vastgelegd in de .

Vergoeding

De vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap bedraagt € 537,85 per maand (per 1 januari 2022).