Ik heb me verkiesbaar gesteld

Op 31 januari heeft een zitting van het Centraal Stembureau plaatsgevonden. Hierin zijn besluiten genomen over de stukken die tijdens de kandidaatstelling zijn ingeleverd.

De aangemelde partijen en groeperingen hadden na de eerste zitting de tijd om ontbrekende of niet-kloppende stukken in orde te maken. Hierna zijn de kandidatenlijsten op 3 februari door het centraal stembureau van De Stichtse Rijnlanden vastgesteld. Meer informatie over het proces-verbaal van de openbare zitting vindt u op deze pagina.

In de tijdlijn ziet u belangrijke data tijdens de verkiezingsperiode.

Wilt u meer weten over wat de functie van algemeen en dagelijks bestuurslid inhoudt? Bekijk dan hier de het functieprofiel van algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Om een indruk te krijgen van het aantal stemmen per kandidaat per gemeente in ons werkgebied, kunt u de verkiezingsuitslagen van 2019 bekijken.

Informatie voor kandidaten

Hieronder een aantal informatiebrieven en formulieren die van belang zijn voor het proces na de verkiezingen. De brief ontvangt u ook per post.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u contact opnemen met de projectleider, Tom Oostvogels, telefoon 06 3198 1317 of mail naar tom.oostvogels@hdsr.nl.