Nieuwsbrief 1 - 2023

header_nwsbrf_alg_1
2023, nummer 1

Inloopmiddag/avond plannen waterberging en -doorvoer natuurgebied Willeskop

De plannen maken het mogelijk om tijdens extreem natte periodes het water vast te houden en door te voeren.

Waterschapsverkiezingen: kandidaten bekend

Op 15 maart 2023 zijn er waterschapsverkiezingen. Kom op 4 maart naar de open dag en maak kennis met de kandidaten en ons werk.

Installatie jonge waterraadsleden via oude traditie

De raad bestaat uit twaalf jongeren. Ze geven advies over de rol van het waterschap in de toekomst.

Subsidie voor plannen met water in uw buurt

Het gaat om plannen om uw wijk, plein of tuin duurzamer in te richten. Of om inwoners waterbewuster te maken.

Impuls water in de leefomgeving

Samen met gemeenten werken we aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het realiseren van een klimaatbestendige woonomgeving.

Ruim 23.000 muskusratten gevangen in West- en Midden-Nederland

Ze veroorzaken schade aan dijken en oevers en zijn een bedreiging voor de biodiversiteit.

Aanpak uitheemse rivierkreeften: brandbrief naar minister

Vijftien partijen uit de Krimpenerwaard manen minister Adema om met spoed iets te doen aan de opmars van uitheemse rivierkreeften.

Waterschap aandeelhouder Slibverwerking Noord-Brabant

Met deze stap gaan we gezamenlijk werken aan een circulaire afvalwater- en slibketen.

Nota voorkeursalternatief noordkant GHIJ vastgesteld

Het doel is om het gebied tussen Achthoven-Oost en Hekendorp te laten voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen.

Wachthuispaal Willige Langerak weer de oude

De paal is gerepareerd en komt terug op de Lekdijk na 1 april 2023.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn     

Volg ons op social!

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl