Stichtse Rijnlanden aandeelhouder van SNB

Gepubliceerd op 12 januari 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is aandeelhouder geworden van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk. Met deze stap gaat het waterschap gezamenlijk werken aan een circulaire afvalwater- en slibketen. Ook Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft deze stap genomen. Hiermee zijn alle zeven aandeelhouders van SNB klant voor de verwerking van hun zuiveringsslib. SNB is opgericht door de vijf Noord-Brabantse waterschappen, te weten Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Vechtstromen en Scheldestromen.

Hoogheemraad Nanda van Zoelen van De Stichtse Rijnlanden: ‘Wij hebben als klant al bijna twintig jaar een relatie met SNB en zijn zeer verheugd dat we nu aandeelhouder worden. Want als aandeelhouder kunnen wij concreet werken aan onze eigen doelen in samenwerking met SNB en overige aandeelhouders. Wij willen de afvalwaterketen duurzamer maken door afvalstoffen terug te winnen en opnieuw te gebruiken en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Hiermee leveren we een positieve bijdrage aan het oplossen van de klimaatproblemen.”

Het aandeelhouderschap is een logische vervolgstap op de ‘Zuiveringsvisie 2050: samen meer waarde halen uit de waterketen’, die vorig jaar door De Stichtse Rijnlanden is vastgesteld. Om de waterkwaliteitsdoelen in de toekomst te halen, wordt afvalwater steeds verder gezuiverd. Dit proces wil het waterschap energieneutraal maken en daarnaast zoveel mogelijk van de teruggewonnen stoffen hergebruiken. Voorbeelden zijn het winnen van warmte uit afvalwater om wijken te verwarmen, het terugwinnen van cellulose en energie uit slib. Het waterschap wil samen met haar partners actief aan de slag gaan om meer waarde uit de waterketen te halen.

Transitie

Volgens Frank van den Heuvel, voorzitter raad van commissarissen SNB, is het belangrijk dat de nieuwe aandeelhouders de visie op slibverwerking van SNB delen. ‘Onze missie is dat we gezamenlijk willen werken aan een circulaire afvalwater- en slibketen. Met de nieuwe aandeelhouders halen we ook waardevolle kennis, ervaring en ideeën binnen om dit daadwerkelijk te realiseren. Dat is ook nodig omdat we aan de vooravond staan van de transitie van een duurzame naar een circulaire afvalwater- en slibketen. Volgend jaar gaan we concreet in overleg met onze aandeelhouders over onze transitiestrategie en –plannen.’