Ruim 23.000 muskusratten gevangen in West- en Midden-Nederland

Gepubliceerd op 24 januari 2023

In de provincie Noord-Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland werden 23.596 muskusratten gevangen. Dit is een stijging van 29% ten opzichte van 2021. In dit gebied zijn in 2022 ook extra bestrijders ingezet. In heel Nederland zijn in 2022 in totaal 48.447 muskusratten gevangen. Dat is een stijging van 8% ten opzichte van 2021. In West en Midden-Nederland worden voor de vangst niet alleen muskus- en beverratbestrijders ingezet maar ook vijf speurhonden en DNA-technieken.

Circa 400 muskus- en beverrattenbestrijders zetten zich in Nederland dagelijks in voor waterveiligheid en biodiversiteit. Het doel is om in 2034 in het binnenland van Nederland een minimale populatie muskusratten te hebben.

Verschillen per regio

Het aantal gevangen muskusratten verschilt per regio. Door extra inzet van bestrijders in gebieden met een grote populatie nemen vangsten toe. De vangsten stegen in 2022 het meest in het gebied van de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Schieland en Krimpenerwaard, Delfland en Amstel Gooi en Vecht. Bij Rijnland en De Stichtse Rijnlanden was de stijging minder sterk. De verwachting is dat  in West- en Midden-Nederland het aantal vangsten nog enige tijd hoog blijft voordat het aantal muskusratten vermindert.

Schade aan dijken

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. Het verhaal gaat dat een Tsjechische graaf ze in het begin van de vorige eeuw vanuit Alaska naar ons continent heeft gebracht. De dieren hebben nauwelijks natuurlijke vijanden en planten zich snel voort. Ze worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen.

Bedreiging biodiversiteit

De muskus- en beverratten vormen ook een bedreiging voor de biodiversiteit. De dieren staan daarom allebei op de Europese lijst van Invasieve soorten. Ze eten planten als riet en lisdodde weg en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.

Bestrijding en herstel

De 400 muskus- en beverratbestrijders assisteren naast hun bestrijdingswerkzaamheden steeds vaker bij het herstellen van graverij van bevers in dijken. Ook helpen ze bij het in kaart brengen van de verspreiding van invasieve exoten zoals rivierkreeften.

Bekijk het filmpje voor meer informatie over muskusrattenbeheer.

RTV Utrecht voer mee met een muskus- en beverratbestrijder. Bekijk de reportage.