Jonge waterraadsleden geïnstalleerd via eeuwenoude ceremonie

Gepubliceerd op 22 december 2022

Een stoel en een hensbeker: die stonden woensdagavond symbool voor de stem van jongeren en de eeuwenoude tradities in het bestuur van De Stichtse Rijnlanden. Twaalf nieuwe leden van de waterraad zijn op 21 december 2022 tijdens de vergadering van het algemeen bestuur geïnstalleerd.

Tweede lichting waterraadsleden

Sinds oktober is de tweede lichting van de waterraad actief. De raad bestaat uit twaalf jongeren met verschillende studieachtergronden, van civiele techniek tot philosophy, politics and economics. De waterraadsleden vertegenwoordigen de stem van de toekomst in het bestuur en bij medewerkers, maken kennis met het werk van het waterschap en geven advies.

Stoel als symbool voor de stem van de toekomst

Tijdens hun binnenkomst in de vergadering van het algemeen bestuur droegen de waterraadsleden een stoel mee. Die staat symbool voor de 'stem van de toekomst', een stem die vaak vergeten wordt. In deze eerste kennismaking met de leden van het algemeen bestuur geven de waterraadsleden aan welke thema’s zij belangrijk vinden: klimaatadaptatie, digitalisering, efficiëntere watersystemen, burger en overheidsparticipatie, bodem - en water sturend en klimaatmitigatie.

De hensbeker: eeuwenoude traditie

Voor de installatie van de nieuwe waterraadsleden werd een oude traditie in ere hersteld. Bij de installatie van een nieuwe hoogheemraad dronken de collegeleden voorheen rijnwijn uit de meer dan drie eeuwen oude beker. Na een heildronk van dijkgraaf Jeroen Haan namen de waterraadsleden elk een slok uit de hensbeker.  Het ging deze keer wel om water, tot teleurstelling van sommige waterraadsleden.

Programma van de waterraad

De waterraadsleden zijn de afgelopen maanden al ingezet bij een brainstorm over hoe meer jonge mensen naar de stembus te trekken. Ook  brachten ze al een bezoek aan een rioolwaterzuivering en leerden ze hoe de zuivering van de toekomst er uit kan zien. De komende maanden adviseren ze over het coalitieakkoord en over de rol van het waterschap in de toekomst. Verder kijken ze mee bij het werk van de buitendienstmedewerkers en kunnen ze hun netwerk uitbreiden bij een borrel met Jong-HDSR, de jonge ambtenaren van het waterschap.


De nieuwe waterraadsleden nemen een slok uit de eeuwenoude hensbeker

De nieuwe waterraadsleden met de stoel (de stem van de toekomst) op de voorgrond

De hensbeker van rechtsvoorganger Hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams is gemaakt in 1682 en werd eeuwenlang gebruikt bij de installatie van een nieuwe hoogheemraad. De dijkgraaf vulde de beker met wijn en liet hem rondgaan. Ieder lid van het college nam een slok, en als laatste kwam de nieuwe hoogheemraad aan de beurt die de beker in één teug leeg moest drinken. De voor hem overgelaten wijn symboliseerde de hoeveelheid vertrouwen, die het nieuwe lid werd toegedacht.

De deksel van de beker wordt bekroond door een bisschopsfiguur; die symboliseert de nauwe band van het hoogheemraadschap met de Utrechtse bisschoppen. Zij verleenden in 1328 en 1454 dijkbrieven aan het hoogheemraadschap, een soort stichtingsaktes, waarin het toezicht op de Lekdijk werd vastgelegd. De beker draagt aan de ene kant het wapenschild van bisschop Rudolph van Diepholt en aan de andere kant dat van Hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams. Daarop zijn de wapenschilden van dijkgraaf en hoogheemraden te zien.