Brandbrief naar minister over aanpak uitheemse rivierkreeften

Gepubliceerd op 21 december 2022

Via een gezamenlijke brandbrief spraken vijftien partijen uit de Krimpenerwaard onlangs minister Adema aan op zijn verantwoordelijkheid om uitheemse rivierkreeften te bestrijden. Zij manen de minister om met spoed gericht actie te ondernemen om de opmars van uitheemse rivierkreeften voortvarend en effectief terug te dringen. De tientallen miljoenen kreeften in het gebied veroorzaken enorme schade. Ook Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft deze brief mede ondertekend.

Aanpak tot nu toe onvoldoende

In Nederland is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijk voor het bestrijden van invasieve uitheemse rivierkreeften. De aanpak tot nu toe (sinds 2016 toestaan van commerciële bevissing door de beroepsvisserij) blijkt onvoldoende effectief. In de afgelopen jaren is de kreeftenpopulatie explosief gegroeid.

Schade en risico’s voor landbouw, natuur en water

De enorme hoeveelheid kreeften in de Krimpenerwaard vormen een ernstige plaag met schade en risico tot gevolg. De kreeften graven holen en lange gangen, waardoor (agrarische) grond verzakt en oevers instabiel kunnen worden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor vee en landbewerking, grondverlies en extra kosten voor herstel- en baggerwerkzaamheden. De kreeften zijn veelvraten die zich snel voortplanten. Dit bedreigt de biodiversiteit en natuur in de Krimpenerwaard, waar leeg- en kaalgevreten sloten nu stil en levenloos zijn. De hoeveelheid waterplanten is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit leidt tot achteruitgang van de ecologische waterkwaliteit. Waterplanten hebben een sleutelrol in het onderwaterleven.

Probleem is breder dan de Krimpenerwaard

De betreffende brief is geschreven vanuit de regio Krimpenerwaard, maar het probleem speelt op veel meer plekken. Zo onderzoekt ons waterschap de overlast door rivierkreeften in sloten in Zegveld. Dat doen we samen met Wageningen Universiteit & Research, een beroepsvisser en drie agrariërs uit Zegveld. Uit dit onderzoek moet blijken of uitheemse rivierkreeften er inderdaad voor zorgen dat de waterplant krabbenscheer verdwijnt in de boerensloten. We verwachten de resultaten begin 2023. Ook andere waterschappen doen onderzoeken.

Probleem vraagt grootschalige aanpak

De problematiek van de uitheemse rivierkreeften vraagt om een grootschalige landelijke aanpak. Ook al worden er op meerdere plekken onderzoeken en wegvangproeven gedaan. Daarom vragen de organisaties in de brief aan minister Adema om daadkracht te tonen, door binnen afzienbare tijd de uitheemse rivierkreeften grootschalig, duurzaam en georganiseerd te bestrijden.

Gedeelde zorg

De partijen die de minister gezamenlijk een brandbrief sturen zijn:

 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Provincie Zuid-Holland
 • Gemeente Krimpenerwaard
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Land- en Tuinbouworganisatie Noord, Krimpenerwaard
 • Agrarisch Jongeren Kontakt Krimpenerwaard
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard
 • Vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard
 • Zuid-Hollands Landschap
 • Natuurbeheer collectief Krimpenerwaard
 • Groenalliantie Midden-Holland
 • Visserij Jan de Waard
 • Good Fish Foundation

Lees meer over de proef met rivierkreeften in Zegveld

Rivierkreeften gevangen in Zegveld

Vangst bij de proef in Zegveld.