Waterschapsverkiezingen: kandidaten De Stichtse Rijnlanden bekend

Gepubliceerd op 6 februari 2023

Op 15 maart 2023 vinden in Nederland de waterschapsverkiezingen plaats. Alle waterschappen in Nederland doen hieraan mee, dus ook waterschap De Stichtse Rijnlanden. Inwoners van De Stichtse Rijnlanden kunnen door te stemmen kiezen wie er zitting nemen in het algemeen bestuur. Dé manier om als inwoner invloed uit te oefenen op het waterbeheer van de regio met onderwerpen als schoon water, veilige dijken en biodiversiteit. De waterschapsverkiezingen vallen elke vier jaar tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen.

Kandidaatstelling en beoordeling
Waterschap- en politieke partijen stellen personen kandidaat voor de waterschapsverkiezing. Dit doen ze via kandidatenlijsten. Deze zijn door het centraal stembureau beoordeeld tijdens een zitting op 31 januari 2023. Hierin zijn besluiten genomen over de stukken die tijdens de kandidaatstelling zijn ingeleverd. Deze besluiten zijn terug te lezen in het proces-verbaal van de zitting. In de twee dagen erna konden partijen ontbrekende of niet-kloppende stukken in orde maken waarna de kandidatenlijsten vrijdagavond 3 februari zijn vastgesteld door het centraal stembureau. De partijen/groeperingen hebben tot en met 7 februari om in beroep te gaan, daarna is het definitief.

Ter inzagelegging proces-verbaal openbare zitting (artikel I 18 van de Kieswet)

Volgorde kandidatenlijsten
De regel voor de volgorde van de kandidatenlijsten op het stembiljet is dat de partij met de meeste stemmen tijdens de vorige verkiezingen als eerste partij op het biljet komt te staan. De partij die daarna de meeste stemmen had, wordt als tweede ingedeeld, enzovoorts. De volgorde van partijen die voor het eerst meedoen of de vorige keer geen zetels hebben gehaald, wordt via een loting bepaald. Dit jaar is dat voor De Stichtse Rijnlanden het geval voor Belang van Nederland, BoerBurgerBeweging, De Groenen, SGP en Ondernemend Water.

Open dag voor inwoners
Om een goede afweging voor het stemmen te kunnen maken, organiseert waterschap De Stichtse Rijnlanden een open dag. Alle inwoners uit het gebied zijn op 4 maart 2023 tussen 11:00 uur en 16:00 uur welkom op het waterschap (Poldermolen 2 in Houten). Houd onze website en socials in de gaten voor meer informatie.