Wet- en regelgeving voor onderhoud van dijk, sloot en andere watergangen

Het doel van wet- en regelgeving voor onderhoud van dijken, sloten en andere watergangen

Het doel is om te zorgen voor een goede kwaliteit van het water én een goed werkend aan- en afvoersysteem in alle seizoenen. Dit heeft o.a. effect op:

  • een stabiele bebouwing van huizen
  • voldoende bergingscapaciteit van het overtollige water in natte periode
  • voldoende zuurstof in het water voor planten en dieren.
  • dijken en kades stevig genoeg blijven

*Ga voor de landelijke en regionale wet- en regelgeving van waterbeheer naar de verzamelpagina Regelgeving waterbeheer

Keur

Het waterschap legt regels vast in de Keur om het waterbeheer in goede banen te leiden:

Alle watergangen

Dijken

Leggers

Diepteschouw, najaarsschouw en houtschouw

Oppervlaktewateren

Dijkschouw

Primaire waterkeringen, Neder-Rijn en Lek

Regionale waterkeringen

Flora en fauna

Met de onderstaande links kunt u de gedragscode flora- en faunawet en de werkprotocollen baggeren downloaden. Deze regels gelden voor het onderhoud die door het Schouwteam gecontroleerd worden bij:

Deze regels helpen u om tijdens het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden de beschermde dieren en planten in stand te houden.

Tips onderhoud & veel gestelde vragen

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur

Telefoon (030) 209 73 65