Wat gebeurt er bij hoogwater of droogte?

Bij hoogwater in de Neder-Rijn en Lek, en bij extreme neerslag en droogte lopen de dijken en polderkaden extra risico. Het waterschap is dan alert. Wanneer nodig komen de crisisteams in actie en worden er extra dijkinspecties uitgevoerd.

De dijk van de Neder-Rijn en de Lek loopt extra risico bij hoogwater. Als de dijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad overstromen. Bekijk de simulatiefilmpjes Wat gebeurt er bij een doorbraak van de Lekdijk?

De polderkaden (regionale keringen) lopen risico wanneer het langdurig regent of juist erg droog is. In het eerste geval stijgt het waterpeil en neemt de druk op de kaden toe. In het tweede geval bestaat er kans op scheurvorming, en daarmee op een kadebreuk. Ook dan komen de crisisteams in actie en zijn er extra inspecties en eventueel reparaties.

Lees meer over de werkwijze van het waterschap bij calamiteiten op de pagina Calamiteit of overlast.