Wat gebeurt er bij een doorbraak van de Lekdijk?

Wilt u weten hoe hoog het water bij u komt bij een grote overstroming? En of u dan beter kunt blijven of weggaan? Vul dan uw postcode in op de website overstroomik.nl.

Banner Overstroom ik

Overstromingsfilmpjes

De overstromingsfilmpjes op deze pagina zijn bedoeld om een indruk te geven van wat er zou kunnen gebeuren als de Lekdijk of de dijk langs de Neder-Rijn doorbreekt. De resultaten zijn gebaseerd op een modelberekening en zijn sterk afhankelijk van de aannames die zijn gedaan wat betreft:

  • de hoogte en duur van het hoogwater;
  • de grootte van het gat in de dijk;
  • de ligging van bebouwing en watergangen in het gebied;
  • de maatregelen die het waterschap neemt.

Simulatie van een dijkdoorbraak bij Amerongen

Simulatie van een dijkdoorbraak bij Nieuwegein

Nota bene: gebruik van de filmpjes of daaruit afgeleide informatie zonder voorafgaande toestemming van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (afdeling Waterbeheer) is niet toegestaan.