Agrarisch werk langs de sloot en aan de dijk - Teeltvrije zone

Ons werk

Een goede waterkwaliteit en een veilige wateromgeving is waar we voor staan. Controle op naleving van wet- en regelgeving van agrarische activiteiten langs water of een dijk helpt om dit te waarborgen. De controles worden op locatie/vanaf de grond en vanuit de lucht uitgevoerd.

Verontreinigd water - meld het!

Meststof of gewasbeschermingsmiddel in het water terechtgekomen? Bel zo snel mogelijk met de wachtdienst: (030) 634 57 00

Duidelijkheid voor boeren en loonwerkers

Alles wat u moet weten over teelt-, mest- en spuitvrije zones

Er zijn regels opgesteld voor het toepassen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op percelen naast watergangen. Deze regelgeving geeft u duidelijkheid over wat langs de watergang mag worden toegepast en wat niet. Het doel is om te voorkomen dat er verontreinigende stoffen in of langs de watergang terecht komen.

Schoon water en teelt-, mest- en spuitvrije zone in de landbouw dragen bij aan:

  • gezonde waterkwaliteit voor planten en dieren;
  • gezonde leefomgeving voor de mens om te werken en te wonen;
  • biodiversiteit langs het water.

Zorgplicht, voorbeelden en veelgestelde vragen

Wet- en regelgeving voor agrarische activiteiten bij een watergang

Meer informatie over agrarisch werk langs watergangen vindt u op onderstaande websites.

Afstanden teeltvrije zone Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Maak een keuze

Teeltvrije zone en aanvullende voorwaarden

150 cm of meer - geen aanvullende voorwaarden

100 cm of meer - Gebruik van een techniek met een driftreductie van ten minste 90% ten opzichte van een referentietechniek als bedoeld in tabel 4.723c

Teeltvrije zone en aanvullende voorwaarden

150 cm - Neerwaarts bespuiten

100 cm of meer - Neerwaarts bespuiten
Gebruik van een techniek met een driftreductie van ten minste 90% ten opzichte van een referentietechniek als bedoeld in tabel 4.723c

500 cm of meer - Op- en zijwaarts bespuiten

Teeltvrije zone en aanvullende voorwaarden

450 cm of meer - geen aanvullende voorwaarden

300 cm of meer - Gebruik van een techniek met een driftreductie van ten minste 90% ten opzichte van een referentietechniek; of - gebruik van een biologische productiemethode.

Teeltvrije zone en aanvullende voorwaarden

50 cm of meer - geen aanvullende voorwaarden

Contact

De heer A. van Rijswijk, team Toezicht & Handhaving, is uw contactpersoon en bereikbaar op telefoon (030) 634 57 00 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl