Met nieuwe DAW-website alles over bodem en water op één plek

Gepubliceerd op 1 juli 2024

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) helpt boeren en tuinders om meer grip te krijgen op bodem- en waterbeheer. Met praktijkgerichte advisering, kennis, maatregelen, financiering en met aandacht voor de plannen van boeren, tuinders en telers. Die informatie vinden boeren vanaf nu overzichtelijk op één plek op onze vernieuwde website.

Beter vindbaar voor de boer

Met de nieuwe website stellen we kennis op een toegankelijke manier beschikbaar voor boeren, tuinders en telers. We willen dat agrariërs ons weten te vinden en kennis en inspiratie over bodem- en waterthema's opdoen. Programmamanager Meri Loeffen: ‘Op de achtergrond is hard gewerkt aan het vernieuwen van de website en we mogen trots zijn op het resultaat. Met deze nieuwe website kunnen we boeren en tuinders nog beter bereiken.’

Alles over bodem en water in vier thema's

De nieuwe website, nog steeds te vinden via www.agrarischwaterbeheer.nl, geeft een overzicht van nieuwe kennis, maatregelen, projecten en subsidies die boeren helpen bij het nemen van beslissingen over duurzaam bodem- en waterbeheer. De informatie is opgedeeld in regio's en per thema:

  • Bodembeheer
  • Gewasbescherming
  • Nutriëntenbenutting
  • Verdroging & Vernatting

Op één plek

De nieuwe website biedt alle informatie over agrarisch waterbeheer overzichtelijk op één plek. Bovendien kunnen boeren en tuinders selecteren op informatie en actualiteiten in hun eigen provincie of waterschap of passend bij het thema waarin ze geïnteresseerd zijn. Ze blijven op de hoogte van activiteiten, de laatste ontwikkelingen over agrarisch bodem- en waterbeheer en vinden maatregelen die ze kunnen nemen om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Zo draagt de nieuwe website bij aan het behalen van de doelen op bodem- en waterkwaliteit én aan het doel van de agrariër: een oplossing voor zijn uitdaging.


Neem dus snel een kijkje op onze nieuwe website www.agrarischwaterbeheer.nl.