Voorkeursalternatief dijkversterkingstraject Irenesluis – Culemborgse Veer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de Nota Voorkeursalternatief klaar voor de versterking van de Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer. In dit plan zijn op hoofdlijnen de maatregelen voor de dijkversterking opgenomen. Het Voorkeursalternatief is gepubliceerd. U kunt van 3 juli 2023 t/m 11 augustus 2023 op de plannen reageren.

Voorkeursalternatief

In de nota Voorkeursalternatief zijn de plannen voor dit dijkversterkingstraject toegelicht. Er wordt uitgelegd welke keuzes zijn gemaakt en waarom. Verder is voor de hele dijk in beeld gebracht welke maatregelen nodig zijn om de dijk goed te blijven onderhouden. Tenslotte geeft het waterschap aan waar we kansen zien om verbeteringen op het gebied van recreatie, verkeer en natuur door te voeren in de omgeving. Dat doen we samen met andere organisaties.

Wij horen graag wat u van deze plannen vindt. U kunt een reactie indienen op het Voorkeursalternatief per e-mail naar _ICU@hdsr.nl. Wij zullen alle reacties behandelen en beantwoorden in een nota van antwoord.

Informatieavond 28 juni

Op woensdag 28 juni presenteerde het waterschap het Voorkeursalternatief voor het dijkversterkingsproject Irenesluis – Culemborgse Veer in Sociaal Cultureel Centrum de Wiese te Schalkwijk. Na een voorwoord van hoogheemraad Els Otterman gaf omgevingsmanager Jan-Willem Vrolijk een presentatie over de plannen. De presentatie kunt u hier bekijken.

Aansluitend kregen belangstellenden de gelegenheid op de informatiemarkt het kaartmateriaal in te zien en vragen te stellen. Collega’s van gemeenten, de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer waren ook aanwezig om vragen te beantwoorden over de plannen omtrent de weginrichting, recreatie en natuurontwikkeling.

Over Sterke Lekdijk

De dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer maakt deel uit van het programma Sterke Lekdijk, de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Sterke Lekdijk is weer onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat programma versterkt vóór 2050 ongeveer 1500 kilometer dijken in Nederland.