Conditionerende onderzoeken

Onderzoeken die nodig zijn voor versterking van de Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de komende 10 jaar aan de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven gewerkt. De dijk wordt versterkt. Tegelijkertijd voeren we grootonderhoud uit. Daarmee zorgen we ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de normen die sinds 2017 gelden.

Waarom onderzoeken?

Voor de start van én tijdens de werkzaamheden aan de dijk, heeft het waterschap veel informatie nodig over de dijk en uiterwaarden en alles wat daarmee te maken heeft. Zoals informatie over de ondergrond, de staat van de omliggende woningen/gebouwen en de aanwezige bomen. Maar ook over kabels en leidingen die in de dijk en/of uiterwaarden liggen en eventuele verontreiniging in de grond. Om al deze informatie boven tafel te krijgen, voeren we verschillende onderzoeken uit. Soms kan dat achter het bureau (bureauonderzoek). Hiervan merkt u niets. Maar vaker gaan we de dijk op en de uiterwaarden in om het met eigen ogen te bekijken en gegevens te noteren (veldonderzoek). Als deze onderzoeken plaatsvinden ziet u mensen en soms machines op de dijk, op uw perceel of in de uiterwaarden aan het werk. In het blok vraag en antwoord kunt u zien in welke mate u hinder kunt ervaren van de verschillende onderzoeken.

Veldbezoeken zijn nodig om een goed ontwerp te kunnen maken

Om een goed ontwerp te kunnen maken, is veldbezoek nodig. Medewerkers van ons waterschap of van onze opdrachtnemers lopen zo nodig over de dijk, de uiterwaarden en soms over uw perceel. Ze zien en meten van alles. Ook maken ze vaak foto’s. Ontwerpers, tekenaars en technici krijgen zo een beeld van de omgeving. Wat kan wel en wat kan niet op deze locaties? Welke mogelijkheden zijn er om hier de dijk te versterken? Welke bijzonderheden treffen we aan in het landschap? Wat willen we behouden?

Contact

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van uw traject. Contactgegevens kunt u vinden op de eigen pagina van het desbetreffende traject.

Vraag en antwoord

Niet altijd en overal vinden dezelfde onderzoeken plaats

Het werk aan de Lekdijk is een enorme klus. Daarom is de dijkversterking opgeknipt in zes deeltrajecten. De deeltrajecten starten niet tegelijk, zodat het ene traject kan leren van het andere. Elk deeltraject heeft zijn eigen gebiedskenmerken. Hierdoor kan de aanpak en uitvoering van de dijkversterking en het grootonderhoud voor ieder deeltraject en zelfs binnen het deeltraject verschillen. Dat betekent dat ook niet altijd en overal dezelfde onderzoeken plaatsvinden. Als er onderzoeken gaan plaatsvinden in uw deeltraject, ontvangt u hierover specifieke informatie, zoals de planning en de locaties van de onderzoeken.

Archeologie