Vervangen bruggen Enkele Wiericke

Bij inzet van de KWA voert het waterschap via de Enkele Wiericke water aan van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Oude Rijn. Bij de plek waar de Enkele Wiericke uitkomt in de Oude Rijn liggen twee bruggen over de Enkele Wiericke.

De bruggen zorgen voor opstuwing en vormen een knelpunt in de route. Het waterschap wil de twee bruggen, de fiets- en de autobrug, vervangen. Op de plek van de bruggen gaan we de Enkele Wiericke verbreden.

Onder de autobrug komt een faunapassage.

De bruggen die we gaan vervangen

Bruggen Enkele Wiericke

Tijdens de uitvoering is de doorgaande weg een periode gestremd voor gemotoriseerd verkeer. De verbinding blijft open voor fietsers en wandelaars. Ook is de vaarroute gestremd.

Contact

Patricia van der Doorn
Omgevingsmanager Dura Vermeer

De aannemer maakt voor de communicatie gebruik van de BouwApp. Deze app kunt u downloaden op uw telefoon.

Voor achtergrondinformatie over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het waterschap, Miriam Duijkers, T: 06 1161 4726 of E: miriam.duijkers@hdsr.nl

Planning

Het project is opgebouwd in fases.

De plannen voor de werkzaamheden in Nieuwerbrug zijn vastgesteld en definitief.

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door aannemer Dura Vermeer. In deze fase vinden onderzoeken plaats en gesprekken met de omgeving.

In een online presentatie presenteert de aannemer het ontwerp, de planning en hoe u op de hoogte kunt blijven van het vervolg.

In de zomer starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen. Die duren naar verwachting tot 1 oktober 2021.

In december organiseert de aannemer een informatiemoment over de start van e werkzaamheden en de impact hiervan op de omgeving.

Afhankelijk van de maatregelen rondom het coronavirus zal dit een online bijeenkomst of een fysieke bewonersavond zijn.

Begin 2022, in januari, start de uitvoering van de werkzaamheden aan de autobrug.

Aansluitend aan de werkzaamheden aan de autobrug, starten we met het vervangen van de fietsbrug.

Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in juni 2022 klaar.

Meer informatie en documenten

Hieronder vindt u verschillende documenten over het project:

  • Het projectplan en het inspraakrapport dat op 30 juni 2020 is vastgesteld door het bestuur
  • De online presentatie van omgevingsmanager Martijn Oosting over de plannen
  • De nieuwsbrief van maart 2020
  • De link naar de BouwApp
  • De Digitale presentatie over de werkzaamheden