Vervangen bruggen Enkele Wiericke

Bij inzet van de KWA voert het waterschap via de Enkele Wiericke water aan van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Oude Rijn. Bij de plek waar de Enkele Wiericke uitkomt in de Oude Rijn liggen twee bruggen over de Enkele Wiericke.

De oude bruggen zorgden voor opstuwing en vormden een knelpunt in de route. Het waterschap heeft de twee bruggen, de fiets- en de autobrug, vervangen. Op de plek van de bruggen is de Enkele Wiericke verbreed en onder de autobrug ligt een nieuwe faunapassage.

De oude bruggen

Bruggen Enkele Wiericke

De werkzaamheden aan de bruggen in Nieuwerbrug zijn afgerond. De autobrug en de fietsbrug op bovenstaande foto zijn vervangen.

De nieuwe bruggen

Foto nieuwe bruggen Enkele Wiericke drone opname september 2022 KLEIN

Op deze foto zie je de twee nieuwe bruggen en het verbrede deel van de Enkele Wiericke tussen de bruggen.

De nieuwe verkeersbrug met de nieuwe fietsbrug

De nieuwe fietsbrug is vanaf juli 2022 klaar voor gebruik.

Contact

Arianne van Trigt
Omgevingsadviseur

Planning

Het project is opgebouwd in fases.

De plannen voor de werkzaamheden in Nieuwerbrug zijn vastgesteld en definitief.

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door aannemer Dura Vermeer. In deze fase vinden onderzoeken plaats en gesprekken met de omgeving.

In een online presentatie presenteert de aannemer het ontwerp, de planning en hoe u op de hoogte kunt blijven van het vervolg.

In de zomer starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen. Die duren naar verwachting tot 1 oktober 2021.

Op 7 december organiseerde de aannemer een online informatiemoment over de start van de werkzaamheden en de impact hiervan op de omgeving.

Op 10 januari 2022 starten de werkzaamheden aan de autobrug. Tijdens de werkzaamheden is de weg ter hoogte van de brug volledig afgesloten voor al het verkeer.

De afsluiting duurt maximaal drie maanden. Het verkeer wordt omgeleid via de tolbrug.

Aansluitend aan de werkzaamheden aan de autobrug, starten we met het vervangen van de fietsbrug.

In juli is de fietsbrug in gebruik genomen.

De werkzaamheden aan de bruggen zijn klaar.
Het waterschap gaat als afsluitend werk, de groenstrook tussen het water en de weg opnieuw inrichten.