Vervangen bruggen Enkele Wiericke

Bij inzet van de KWA voert het waterschap via de Enkele Wiericke water aan van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Oude Rijn. Bij de plek waar de Enkele Wiericke uitkomt in de Oude Rijn liggen twee bruggen over de Enkele Wiericke.

De oude bruggen zorgden voor opstuwing en vormden een knelpunt in de route. Het waterschap heeft de twee bruggen, de fiets- en de autobrug, vervangen. Op de plek van de bruggen is de Enkele Wiericke verbreed en onder de autobrug ligt een nieuwe faunapassage.

De bruggen die zijn vervangen

Bruggen Enkele Wiericke

De werkzaamheden aan de bruggen in Nieuwerbrug zijn afgerond. De autobrug en de fietsbrug op bovenstaande foto zijn vervangen door bruggen waar meer water onderdoor kan stromen.

Contact

Cyntha Schouten
Omgevingsmanager Dura Vermeer

De aannemer maakt voor de communicatie gebruik van de BouwApp. Deze app kunt u downloaden op uw telefoon.

Voor achtergrondinformatie over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsadviseur van het waterschap, Arianne van Trigt, (06) 1161 4912 of per mail arianne.van.trigt@hdsr.nl

Het brugdek van de nieuwe verkeersbrug is 18 maart geplaatst.

De nieuwe verkeersbrug met op de achtergrond de nieuwe fietsbrug

De nieuwe fietsbrug is vanaf juli 2022 klaar voor gebruik.

Planning

Het project is opgebouwd in fases.

De plannen voor de werkzaamheden in Nieuwerbrug zijn vastgesteld en definitief.

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door aannemer Dura Vermeer. In deze fase vinden onderzoeken plaats en gesprekken met de omgeving.

In een online presentatie presenteert de aannemer het ontwerp, de planning en hoe u op de hoogte kunt blijven van het vervolg.

In de zomer starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen. Die duren naar verwachting tot 1 oktober 2021.

Op 7 december organiseerde de aannemer een online informatiemoment over de start van de werkzaamheden en de impact hiervan op de omgeving.

Op 10 januari 2022 starten de werkzaamheden aan de autobrug. Tijdens de werkzaamheden is de weg ter hoogte van de brug volledig afgesloten voor al het verkeer.

De afsluiting duurt maximaal drie maanden. Het verkeer wordt omgeleid via de tolbrug.

Aansluitend aan de werkzaamheden aan de autobrug, starten we met het vervangen van de fietsbrug.

In juli is de fietsbrug in gebruik genomen.

In het najaar gaat het waterschap de groenstrook tussen het water en de weg opnieuw inrichten.