Vervangen bruggen Enkele Wiericke

Bij inzet van de KWA voert het waterschap via de Enkele Wiericke water aan van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Oude Rijn. Bij de plek waar de Enkele Wiericke uitkomt in de Oude Rijn liggen twee bruggen over de Enkele Wiericke.

De bruggen zorgen voor opstuwing en vormen een knelpunt in de route. Het waterschap wil de twee bruggen, de fiets- en de autobrug, vervangen. Op de plek van de bruggen gaan we de Enkele Wiericke verbreden.

Onder de autobrug komt een faunapassage.

De bruggen die we gaan vervangen

Bruggen Enkele Wiericke

Tijdens de uitvoering is de doorgaande weg een periode gestremd voor gemotoriseerd verkeer. De verbinding blijft open voor fietsers en wandelaars. Ook is de vaarroute gestremd.

Contact

Cyntha Schouten
Omgevingsmanager Dura Vermeer

De aannemer maakt voor de communicatie gebruik van de BouwApp. Deze app kunt u downloaden op uw telefoon.

Voor achtergrondinformatie over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsadviseur van het waterschap, Arianne van Trigt, (06) 1161 4912 of per mail arianne.van.trigt@hdsr.nl

Planning

Het project is opgebouwd in fases.

De plannen voor de werkzaamheden in Nieuwerbrug zijn vastgesteld en definitief.

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door aannemer Dura Vermeer. In deze fase vinden onderzoeken plaats en gesprekken met de omgeving.

In een online presentatie presenteert de aannemer het ontwerp, de planning en hoe u op de hoogte kunt blijven van het vervolg.

In de zomer starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen. Die duren naar verwachting tot 1 oktober 2021.

Op 7 december organiseerde de aannemer een online informatiemoment over de start van de werkzaamheden en de impact hiervan op de omgeving.

Op 10 januari 2022 starten de werkzaamheden aan de autobrug. Tijdens de werkzaamheden is de weg ter hoogte van de brug volledig afgesloten voor al het verkeer.

De afsluiting duurt maximaal drie maanden. Het verkeer wordt omgeleid via de tolbrug.

Aansluitend aan de werkzaamheden aan de autobrug, starten we met het vervangen van de fietsbrug. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de nieuwe autobrug.

Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in juni 2022 klaar.

In juni zijn alle werkzaamheden afgerond.

Meer informatie en documenten

Hieronder staan documenten en presentaties over het project:

  • Het projectplan en het inspraakrapport dat op 30 juni 2020 is vastgesteld door het bestuur
  • De presentatie van de online informatieavond van 7 december 2021 en de gestelde vragen & antwoorden
  • De online presentatie van maart 2020
  • De nieuwsbrief van maart 2020
  • De link naar de BouwApp

Het brugdek van de nieuwe verkeersbrug is 18 maart geplaatst.

De nieuwe verkeersbrug krijgt steeds meer vorm

De weg is van januari tot begin april gestremd voor autoverkeer

Het brugdek is op vrijdag 18 maart geplaatst

De verkeersbrug gaat conform planning om 10 april weer open voor het verkeer.