Vervangen bruggen Enkele Wiericke

Bij inzet van de KWA voert het waterschap via de Enkele Wiericke water aan van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Oude Rijn. Bij de plek waar de Enkele Wiericke uitkomt in de Oude Rijn liggen twee nieuwe bruggen over de Enkele Wiericke.

De oude bruggen zorgden voor opstuwing en vormden een knelpunt in de route. Het waterschap heeft de twee bruggen, de fiets- en de autobrug, vervangen. Op de plek van de bruggen is de Enkele Wiericke verbreed en onder de autobrug ligt een nieuwe faunapassage.

De oude bruggen

Bruggen Enkele Wiericke

De werkzaamheden aan de bruggen in Nieuwerbrug zijn afgerond. De autobrug en de fietsbrug op bovenstaande foto zijn vervangen.

De nieuwe bruggen

Foto nieuwe bruggen Enkele Wiericke drone opname september 2022 KLEIN

Op deze foto zie je de twee nieuwe bruggen en het verbrede deel van de Enkele Wiericke tussen de bruggen.

De nieuwe verkeersbrug met de nieuwe fietsbrug

De nieuwe fietsbrug is vanaf juli 2022 klaar voor gebruik.

Planning

Het project is opgebouwd in fases.

Fase 1: voorbereiding plannen

Status: Afgelopen

januari - juli 2021: voorbereiding uitvoering

Status: Afgelopen

Juli 2021: werkzaamheden kabels en leidingen

Status: Afgelopen

Op 7 december organiseerde de aannemer een online informatiemoment over de start van de werkzaamheden en de impact hiervan op de omgeving.

Op 10 januari 2022 zijn de werkzaamheden gestart. Als eerste is de autobrug vervangen. De nieuwe brug is in april in gebruik genomen.

In juli was de nieuwe fietsbrug klaar.

In oktober zijn alle werkzaamheden afgerond.

Oktober 2022

Status: Huidig

De werkzaamheden aan de bruggen zijn klaar.