Vervangen bruggen Enkele Wiericke

Bij inzet van de KWA voert het waterschap via de Enkele Wiericke water aan van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Oude Rijn. Bij de plek waar de Enkele Wiericke uitkomt in de Oude Rijn liggen twee bruggen over de Enkele Wiericke.

De bruggen zorgen voor opstuwing en vormen een knelpunt in de route. Het waterschap wil de twee bruggen, de fiets- en de autobrug, vervangen. Op de plek van de bruggen gaan we de Enkele Wiericke verbreden.

Onder de autobrug komt een faunapassage.

De bruggen die we gaan vervangen

Bruggen Enkele Wiericke

Tijdens de uitvoering is de doorgaande weg een periode gestremd voor gemotoriseerd verkeer. De verbinding blijft open voor fietsers en wandelaars. Ook is de vaarroute gestremd.

Contact

Miriam Duijkers
Omgevingsmanager

De aannemer maakt voor de communicatie gebruik van de BouwApp. Deze app kunt u downloaden op uw telefoon.

Voor meer informatie over de planning en de impact van de werkzaamheden op de omgeving, kunt u contact opnemen met Patricia van der Doorn, omgevingsmanager van Dura Vermeer: T (06) 4339 6969 of E: p.v.d.doorn@duravermeer.nl

Planning

Het project is opgebouwd in fases.

De plannen voor de werkzaamheden in Nieuwerbrug zijn vastgesteld en definitief.

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door aannemer Dura Vermeer. In deze fase vinden onderzoeken plaats en gesprekken met de omgeving.

In een online presentatie presenteert de aannemer het ontwerp, de planning en hoe u op de hoogte kunt blijven van het vervolg.

In de zomer starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen.

In december organiseert de aannemer een informatiemoment over de start van e werkzaamheden en de impact hiervan op de omgeving.

Afhankelijk van de maatregelen rondom het coronavirus zal dit een online bijeenkomst of een fysieke bewonersavond zijn.

Begin 2022 start de uitvoering van de werkzaamheden.

Mei 2022: afronding werkzaamheden

Meer informatie en documenten

Hieronder vindt u verschillende documenten over het project:

  • Het projectplan en het inspraakrapport dat op 30 juni 2020 is vastgesteld door het bestuur
  • De online presentatie van omgevingsmanager Martijn Oosting over de plannen
  • De nieuwsbrief van maart 2020
  • De link naar de BouwApp
  • De Digitale presentatie over de werkzaamheden