Wijk bij Duurstede - Amerongen


Het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen heeft een totale lengte van 11 km. Het traject ligt in twee gemeenten: Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Bij dit project wordt de dijkversterking zoveel mogelijk gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de herinrichting van de Lunenburgerwaard en mogelijkheden voor natuur en recreatie. Het project zit in de verkenningsfase en loopt naar verwachting door tot 2026.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het dijkversterkingsproject Wijk bij Duurstede - Amerongen? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Documenten

Op onze documentatiepagina vindt u alle documenten met betrekking tot het project Wijk bij Duurstede - Amerongen.

Veiligheidsopgave

Het traject Wijk bij Duurstede - Amerongen kent verschillende veiligheidsopgaven. Piping en macrostabiliteit moeten op een groter deel worden aangepakt. Een klein deel van de dijk moet worden verhoogd. In totaal wordt bijna 11 km dijk versterkt. Onderstaande video’s geven uitleg over de veiligheidsopgaven voor dit traject.

Waarom is dijkversterking nodig?

Planning

Verkenningsfase

2017 - 2020

Planuitwerkingsfase

2020 - 2022

Realisatiefase

2023 - 2026

De dijk is van ons allemaal

Het waterschap en de bestuurlijke partners zijn van mening, dat er ruimte moet zijn om goede initiatieven met een breder belang, zoals bijvoorbeeld een wandelpad of een beleefpunt, te kunnen honoreren. Op de koppelkansenkaart van de digitale nota van uitgangspunten vindt u een overzicht van verschillende kansen en ideeën die tot nu toe zijn ingediend. Alle zorgpunten, wensen en koppelkansen worden door de projectorganisatie geregistreerd.

We waarderen het enorm dat er al heel veel ideeën en kansen zijn ingediend. Bij iedere stap in de dijkversterking stelt het bestuur van het waterschap vast welke kansen we honoreren, waar aanvullende informatie voor nodig is of welke kansen afvallen. Zo weet u wat er met uw idee gebeurt.

Wat zijn de ambities?

Op 21 februari ondertekenden onze bestuurder Els Otterman met de Utrechtse gedeputeerde Mariëtte Pennarts, de wethouders Gerrit Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug) en Hans Marchal (Wijk bij Duurstede) en de heer Jos van Hees van Rijkswaterstaat een intentieovereenkomst.

De bestuurders zien dat de dijkversterking kansen biedt om het gebied niet alleen veiliger, maar ook mooier te maken. Deze kansen zien zij vooral op de thema's: waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, ecologie, verkeersveiligheid en cultuurhistorie. Met het ondertekenen van deze overeenkomst committeren zij zich aan verdere samenwerking.

Ontwerpgroep van bewoners denkt met ons mee

Een dertigtal belanghebbenden zoals bewoners, agrariërs, vertegenwoordigers van natuur-, milieu- en recreatieorganisaties, hebben zich na onze oproep in het voorjaar van 2018 aangemeld om mee te denken over het veiliger en mooier maken van de dijk. Deze zogenaamde ontwerpgroep heeft zich uitgesproken voor een meedenkperiode van langere tijd. We zijn erg blij met deze meedenkers. Want juist de kennis van direct betrokkenen is van belang voor het waterschap om tot een goed plan te komen.

Met deze bewonersgroep zijn we in 8 bijeenkomsten bezig geweest met het ontwerpen van oplossingen. Na de zomer leggen we de oplossingen die het meest kansrijk zijn vast. Dan nodigen we u uit om met ons mee te denken welke oplossing u het meest aanspreekt. Zo komen we samen tot het beste plan.

Bekijk hier de verslagen van de bijeenkomsten van de ontwerpgroep.

De eerstvolgende openbare bijeenkomst is op 3 september 2019.

Contact

Heeft u vragen over het deelproject Wijk bij Duurstede - Amerongen? Stuur een mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met Jannes van Hove, T 06-27090415.