Irenesluis - Culemborgse Veer


Het dijkversterkingstraject tussen de Prinses Irenesluis en het Culemborgse Veer is 10 km lang. Het landelijke gebied kent weinig bebouwing. Toch kijken we graag hoe we de veiligheidsopgave kunnen combineren met wensen uit het gebied. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en natuur. In 2021 start de verkenningsfase naar kansrijke oplossingen. Het project moet worden afgerond in 2029 en maakt deel uit van dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Irenesluis - Culemborgse Veer? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Documenten

Op onze documentatiepagina vindt u alle documenten met betrekking tot het project Irenesluis - Culemborgse Veer.

Veiligheidsopgave

Een groot deel van het traject Irenesluis – Culemborgse Veer is voldoende veilig voor de toekomst. Bij de rest van dit dijkdeel komt voornamelijk piping voor. Ook is op een paar plaatsen de macrostabiliteit onvoldoende. De opgaven worden toegelicht in onderstaande video’s.

Planning

Verkenningsfase

2021 - 2023

Planuitwerkingsfase

2024 - 2026

Realisatiefase

2026 - 2029

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de verkenningsfase werken we toe naar een Voorkeursalternatief. Dat doen we op basis van onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. U kent de dijk het best, van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de verkenningsfase eruit ziet. Bij elke stap vragen we u om mee te denken en te doen. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving.

Contact

Heeft u vragen over het deelproject Irenesluis - Culemborgse Veer? Stuur een mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met Jan-Willem Vrolijk, T 06 1506 8498.

Jan-Willem Vrolijk