Nieuwsbrief GHIJ 1 - 2022

headerghij
Mei 2022, nummer 1

Er is veel gebeurd op en rondom de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel! Zo is de Waaiersluis in volle glorie hersteld, zijn de baggerwerkzaamheden tot de start van het nieuwe vaarseizoen stil gelegd en is er een Voorkeursalternatief vastgesteld voor de dijk- en oeververbetering bij Willeskop. Dit én meer, leest u allemaal in deze nieuwsbrief.

Monumentale Waaiersluis in volle glorie hersteld

Overzicht_complex

In september 2021 is gestart met de grondige verbetering van de monumentale Waaiersluis in Gouda. De werkzaamheden rondom het terrein zijn nagenoeg afgerond en inmiddels kan de recreatie- en beroepsvaart weer volop gebruik maken van de 162 jaar oude sluis. Wist u trouwens dat ook vissen van de sluis gebruik kunnen maken? Hoe dit werkt, kunt u lezen op de projectpagina. Ook vindt u hier meer informatie over de historie, de werking van de sluis en de verbeteringen die hebben plaatsgevonden.

Geen baggerwerkzaamheden tijdens het vaarseizoen

Baggerwerkzaamheden in de GHIJ

De baggerwerkzaamheden in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zijn het afgelopen seizoen zeer voorspoedig verlopen. Er is al 120.000 m3 van de 150.000 m3 totaal gebaggerd. Tijdens het vaarseizoen dat is gestart op 1 april, zijn de baggerwerkzaamheden stilgelegd. Vaarrecreanten kunnen nu weer volop genieten van een mooie tocht over het water.

Oeververbetering bij de Herenstraat in Nieuwegein

Oeverwerkzaamheden langs de Doorslag in Nieuwegein

Medio maart is de aannemer gestart met de werkzaamheden aan de oever langs de Doorslag in Nieuwegein. De oever is op een aantal plekken niet meer in goede staat. Om te voorkomen dat de oever instabiel wordt, wordt de houten damwand vervangen door een stalen damwand. Voor de veiligheid worden ook drenkelingtrapjes aangebracht. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio juni 2022.

Succesvolle inloopmomenten project dijkverbetering tussen Achthoven-Oost en Hekendorp

luchtfoto_ghij-noord

Begin februari organiseerde het waterschap 4 inloopmomenten voor omwonenden en andere belanghebbenden voor het project dijkverbetering GHIJ-Noord. Met behulp van kaarten aan de muur hebben we de veiligheidsopgave toegelicht en de oplossingen besproken. Alle input neemt het waterschap mee om te komen tot kansrijke alternatieven.

Voorkeursalternatief vastgesteld voor dijk- en oeververbetering Willeskop

Foto GHIJ bij Willeskop.PNG

Het Voorkeursalternatief voor de dijk- en oeververbetering Willeskop is vastgesteld door het college van het waterschap. De varianten bestaan uit een viertal duurzame groene oevers, in combinatie met een veilige waterkering die over langere trajecten worden aangelegd.

Vragen?

Neem contact op met het waterschap via informatieghij@hdsr.nl wanneer u vragen heeft over het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Aan-/afmelden

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!