Voorkeursalternatief vastgesteld dijk- en oeververbetering Willeskop

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is beheerder van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Daar hoort ook het beheer van de kering en een deel van de oevers bij. Tussen Montfoort en Oudewater wordt de waterkering, de dijk, op orde gebracht om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Ook de oevers verkeren in slechte staat en worden hersteld.

De beste oplossing voor de omgeving

Voor het herstellen van de oevers en de dijk, zijn verschillende oplossingen onderzocht. Oplossingen die recht doen aan het landschap en passen binnen de beschikbare ruimte.

De meest passende oplossingen, zijn uitgewerkt in het Voorkeursalternatief (VKA). Het VKA vormt de basis voor de planuitwerking. De varianten bestaan uit een viertal duurzame groene oevers, in combinatie met een veilige waterkering die over langere trajecten worden aangelegd.

Vastgesteld Voorkeursalternatief

Op 15 maart 2022 is het Voorkeursalternatief vastgesteld door het college van Dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap. In de volgende fase, wordt het plan verder in detail uitgewerkt. Ook wordt gekeken in hoeverre het Voorkeursalternatief aansluit bij de individuele wensen van omwonenden. Dit heet de ‘planuitwerkingsfase’. Ook in deze fase betrekken we belanghebbenden bij het project. Voor de zomervakantie wordt er een bewonersbijeenkomst georganiseerd.

Meer informatie

Op de projectpagina 'Dijk- en oeververbetering Willeskop' leest u meer informatie over het vastgestelde Voorkeursalternatief.