Oeververbetering Herenstraat in Nieuwegein is gestart

Vanaf begin maart tot medio juni 2022 vinden er werkzaamheden plaats aan de oever langs de Doorslag in Nieuwegein. De houten damwand wordt vervangen door een stalen damwand en voor de veiligheid brengen we ook drenkelingstrapjes aan.

Waarom gaan we dit doen?

De oever langs de Doorslag in Nieuwegein is op een aantal plekken niet meer in goede staat. Om te voorkomen dat de oever instabiel wordt, wordt de houten damwand vervangen door een stalen damwand. Het gaat om de oever ter hoogte van de Herenstraat, tussen de Doorslagbrug en de Doorslagsluis.

Wat is onze werkwijze?

Het werk wordt zo veel mogelijk vanaf het water uitgevoerd. Zo verwijdert de aannemer de houten damwand met behulp van een ponton vanaf het water. Ook wordt de nieuwe stalen damwand vanaf het water de grond ingetrild. Benodigde bouwmaterialen worden wel met vrachtwagens op de locatie gebracht. Hiervoor richt de aannemer een tijdelijk depot in op het water.

Overlast is onvermijdelijk

Bij de uitvoering van de werkzaamheden treft de aannemer zoveel mogelijk maatregelen om het gebied bereikbaar en veilig te houden. De Herenstraat wordt niet afgesloten, maar er worden wel diverse afzettingen geplaatst. Op bepaalde momenten worden verkeersregelaars ingezet. Daarnaast blijft de vaarweg in de Doorslag open voor vaarverkeer. Bij de uitvoering van de bovenstaande werkzaamheden is het niet mogelijk tril- en geluidsoverlast te voorkomen. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio juni 2022. Wij vragen uw begrip hiervoor.


Projectplanning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.