Geen baggerwerkzaamheden tijdens het vaarseizoen

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) wordt in fasen gebaggerd. De werkzaamheden in het afgelopen seizoen zijn zeer voorspoedig verlopen, waardoor eerder gestart is met het baggeren tussen Oudewater en Hekendorp. Tijdens het vaarseizoen, dat start op 1 april 2022, worden de baggerwerkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Vaarrecreanten kunnen dan weer volop genieten van een mooie tocht over het water.

Baggeren fase 3 afgerond

De baggerwerkzaamheden aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel worden uitgevoerd door J.P. Schilder B.V. Dit gebeurt in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Het afgelopen seizoen is al 120.000 m3 van de 150.000 m3 totaal gebaggerd. Tijdens het vaarseizoen, worden de baggerwerkzaamheden stilgelegd. De komende weken worden de overslaglocaties opgeruimd en wordt het materieel afgevoerd. Ook worden de voorbereidingen getroffen voor het baggeren van fase 4.

Baggeren fase 4

Op 1 oktober 2022 is het vaarseizoen voorbij en worden de werkzaamheden hervat. Deze laatste periode loopt tot en met december 2022. Er wordt dan gebaggerd van Hekendorp tot en met Haastrecht en een gedeelte van Oudewater.

De exacte locaties per fase kunt u bekijken in de Baggerportal: www.baggerenghij.nl. Via de portal kunt u uw opmerkingen en wensen ook met de aannemer en het waterschap delen.

Inloopuur en informatiebijeenkomst

Tijdens het vaarseizoen, is er geen inloopuur. Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de voorbereidende werkzaamheden of de Baggerportal, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Caroline Schilder van J.P. Schilder B.V., telefoonnummer 06-43542776.

Voordat fase 4 van start gaat, organiseert de aannemer in september een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Er wordt onder andere informatie gegeven over de werkwijze, de planning en de overslaglocaties. De overslaglocatie is de plek waar de bagger vanuit een beunbak wordt overgeschept in vrachtauto’s.

Tijdens de bewonersbijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen. De meest voorkomende vragen en antwoorden kunt u al bekijken in het overzicht. Ook de vragen die gesteld zijn tijdens eerdere informatieavonden zijn hierin verwerkt.