Nieuwsbrief 1 - 2022

header_nwsbrf_alg_1
2022, nummer 1

Nominatie Bert de Groot als Beste Lokale Bestuurder 2021

Overlast en schade door illegale crossers op Lekdijk

Er zitten diepe sporen in de grasmat op de Lekdijk tussen de Beatrixsluis in Nieuwegein en de Honswijkerplas nabij Tull en ’t Waal.

Doet u mee met 900 jaar waterbeheer?

In 2022 vieren we 900 jaar Waterbeheer. Doet u ook mee? Bekijk het programma en volg ons via #900jaarwaterbeheer.

Subsidie duurzamer inrichten van uw wijk, plein of tuin

Ook plannen voor een tentoonstelling of een gastles om inwoners waterbewuster te maken komen in aanmerking.

Hoogheemraad Els Otterman over waterbeheerprogramma Stroomopwaarts

Els vertelt aan de oever van het Utrechtse Merwedekanaal over de uitdagingen waar we voor staan, maar ook over kansen.

Inloopuur baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wijzigt

De bouwkeet van de aannemer voor het inloopuur is binnenkort te vinden in Montfoort.

Werkzaamheden Polsbroek

Een nieuwe verkeersbrug, nieuwe en bredere watergangen en nieuwe stuwen gaan zorgen voor een betere doorstroming van water.

Werk aan bruggen Enkele Wiericke in Nieuwerbrug

enkelewierdef7

De huidige brug wordt vervangen door een brug waar meer water onderdoor kan stromen. Later volgt het werk aan de fietsbrug.

Complexiteit dijkversterking zichtbaar gemaakt

Bewoner Dave uit Nieuwegein blikt terug op de Dijk3daagse.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl