Waterbeheerprogramma 2022 - 2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam

Het ontwerp-waterbeheerprogramma beschrijft onze ambities en inzet voor schoon en gezond water, duurzaamheid en een waterveilig en klimaatbestendig gebied, en hoe we daar samen met u aan willen werken.

‘Samen met’ en ‘stroomopwaarts’

Dit ontwerp-waterbeheerprogramma is ‘samen met’ en ‘stroomopwaarts’ tot stand gekomen. Wat betekent stroomopwaarts werken? “We willen als waterschap meer aan het roer zitten om water een sturende rol in de ruimtelijke ordening te geven”, zeggen Els Otterman en Jeroen Haan, hoogheemraad en dijkgraaf van De Stichtse Rijnlanden. "Ook willen we samen met onze partners werken aan de opgaven van de toekomst, zoals klimaatverandering, bodemdaling en energietransitie. Want in al deze opgaven speelt water een rol."

Flexibel en adaptief

"We zijn ons ervan bewust dat de wereld aan het veranderen is en dat we flexibel en adaptief moeten zijn. Als waterschap staan we klaar om daar met passie en professionaliteit aan te blijven werken. Wij hebben er zin in, doet u mee? We horen graag uw reactie op het ontwerp van het waterbeheer-programma. Het ligt van 13 juli tot en met 13 september 2021 ter inzage, vaart u mee stroomopwaarts?"

Els Otterman, hoogheemraad, en Jeroen Haan, dijkgraaf

Stroomopwaarts.....

in de kano in inundatie/waterbergingsgebied Blokhoven

Uit: De acht bergen van Paolo Cognetti

Ik begon iets te snappen, namelijk dat voor een riviervis alles met de stroom mee komt: insecten, takken, bladeren, wat dan ook. Daarom kijkt hij stroomopwaarts, in afwachting van hetgeen eraan komt. Als het punt waarin je je in een rivier onderdompelt het heden is, dacht ik, dan is het verleden het water dat langs je is gespoeld, dat verder stroomafwaarts gaat, waar er niets meer voor je is, terwijl de toekomst het water is dat van boven komt en gevaren en verrassingen met zich meebrengt....

Planning Waterbeheerprogramma

Het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden geeft het ontwerp-waterbeheerprogramma vrij voor inspraak.

Het ontwerp-waterbeheerprogramma ligt ter inzage. Iedereen kan een reactie geven.

Verzamelen van alle reacties, opstellen van een Nota van antwoord.

Bespreking waterbeheerprogramma en Nota van antwoord in commissie, vervolgens vaststelling waterbeheerprogramma door het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden

Reageren op het ontwerp-waterbeheerprogramma

Het ontwerp-waterbeheerprogramma ligt ter inzage vanaf dinsdag 13 juli 2021 tot en met maandag 13 september 2021. U kunt de documenten in deze periode digitaal inzien. U kunt de documenten ook fysiek inzien op het kantoor van het waterschap. In verband met coronamaatregelen kan dat alleen op afspraak op werkdagen, tijdens kantooruren op de volgende locatie:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, 3994 DD Houten

Een zienswijze indienen

Van dinsdag 13 juli 2021 tot en met maandag 13 september 2021 kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp-waterbeheerprogramma. Een zienswijze indienen kan op de volgende manieren:

  • digitaal via een reactieformulier
  • digitaal via een e-mail aan: waterbeheerprogramma@hdsr.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.
  • schriftelijk via een brief. Richt deze aan het dagelijks bestuur van HDSR, t.a.v. afdeling OSA, Postbus 550, 3990 GJ Houten, onder vermelding van ‘ontwerp-waterbeheerprogramma’.

Wat vooraf ging

In de maanden voorafgaand aan het opstellen van het waterbeheerprogramma heeft het college werkbezoeken afgelegd bij verschillende partners en gesproken over de rol van ons waterschap en de samenwerking bij gezamenlijke opgaven. Het college heeft gesproken met vertegenwoordigers van natuur- en landbouworganisaties, provincie Utrecht, gemeenten Woerden en Nieuwegein, waterschap Aa en Maas, drinkwaterbedrijven en KWR en de leden van de Waterraad (de inwoners van de toekomst). werkbezoek landbouw en natuur oost

Contact

Yolanda Wessels en Dries Schuwer
leden projectteam waterbeheerprogramma 2022 - 2027

Hebt u vragen over het waterbeheerprogramma? Neem dan via mail of telefoon contact op.