'De Dijk3daagse maakt de complexiteit van een dijkversterking zichtbaar'

Gepubliceerd op 23 december 2021

Van 15 tot 17 september vond de Dijk3daagse plaats. In drie dagen liepen bestuurders Els Otterman en Jeroen Haan de volledige 55km van ‘onze’ Lekdijk van Amerongen naar Schoonhoven. Bewoners, collega’s van de gebiedspartners en andere belangstellenden liepen met hen mee. Om in gesprek te gaan op een laagdrempelige manier en kennis te maken met de vele facetten van de dijkversterking Sterke Lekdijk. Werkgroepatelierlid en bewoner Dave uit Nieuwegein liep drie dagen mee. Hoe beleefde hij de Dijk3daagse?

Wat vond je van de Dijk3daagse?

‘Een heel goed initiatief. Hoe vaak krijg je de gelegenheid om in drie dagen de volledige dijk af te lopen en ook nog eens zoveel verschillende aspecten van de dijkversterking te leren? Je krijgt het grotere plaatje in beeld, dat helpt enorm. Het was breed, met leuke deelnemers. Je kon afwisselen tussen informele, onderzoekende gesprekken en inhoudelijk de diepte in. Voor herhaling vatbaar!’

Wat bedoel je met het grotere plaatje?

‘Voor mij was een eye-opener dat er zoveel verschillende partijen bij een dijkversterkingsproject betrokken zijn. Tot defensie aan toe. Daar heb je eigenlijk weinig weet van. Je weet wel dat partijen samenwerken, maar die samenwerking is binnen het project niet heel zichtbaar. Tijdens de Dijk3daagse gaf iedere betrokken partij, van Rijkswaterstaat tot Staatsbosbeheer, een toelichting op hun bijdrage aan de dijkversterking. Om er vervolgens over in gesprek te gaan. Dat was fijn en zou ook bij reguliere voorlichtingsbijeenkomsten meer mogen plaatsvinden. En ook vond ik het stuk over de waterhuishouding van Nederland erg interessant.’

De waterhuishouding van Nederland?

‘Tijdens de wandeltocht werd helder uitgelegd hoe het watersysteem in Nederland werkt. Dat we het water verdelen op verschillende plaatsen, met daarachter een enorm regelsysteem. Als je dat weet, snap je ook beter hoe complex de opgaven van het waterschap zijn, waar allemaal rekening mee gehouden moet worden. Waardoor je ook beter kunt uitzoomen en verder kunt kijken dan je eigen vierkante meter.’

Helpt dat inzicht bij het proces van een dijkversterking?

‘Dat denk ik zeker, al speelt er nog iets. Het waterschap komt bij Sterke Lekdijk al in een vroeg stadium bij de mensen op bezoek. Dat wordt soms vreemd gevonden, omdat de dijkversterking pas over jaren plaatsvindt. Mensen zijn misschien toch gewend geraakt aan het op het laatste moment nog iets vinden van de plannen. Dat zie je bijvoorbeeld bij de werkateliers. Die vind ik fantastisch, al is de opkomst relatief laag. Zonde, juist daar heb je echt de ruimte om mee te denken. Het waterschap zou er goed aan doen om het proces nog wat helderder te schetsen. Dat kan de participatie helpen. Niet alleen uitleggen waar we in het proces van de dijkversterking zitten, maar ook aangeven wanneer er inspreekmomenten en bestuursvergaderingen zijn.’

Welke andere tip heb je nog voor ons?

‘Maak gebruik van neutrale moderatoren bij gesprekken tussen bewoners en het waterschap. Iedereen is het er wel over eens dat de dijk versterkt moet worden voor de waterveiligheid van ons allemaal. En dat het waterschap daarvoor aan de lat staat, is ook prima. Maar zodra je een persoonlijk belang hebt, kom je al gauw in een wij-zij-situatie. Het waterschap is dan van nature de ‘tegenpartij’. Een neutrale moderator, onafhankelijk, kan ervoor zorgen dat er niet twee partijen tegenover elkaar staan, maar dat er een open gesprek ontstaat waarbij alle belangen op tafel komen.’


Dijk3daagse

Dijk3daagse

Sterke Lekdijk

Meer weten over project Sterke Lekdijk? Kijk op de pagina van de dijkversterking.