Start werkzaamheden deelproject KWA+ in Polsbroek

Gepubliceerd op 3 januari 2022

Op 10 januari start het waterschap met de uitvoering van werkzaamheden in Polsbroek. Een nieuwe verkeersbrug, nieuwe en bredere watergangen en nieuwe stuwen gaan zorgen voor een betere doorstroming van water. Doel van de werkzaamheden is het vergroten van de wateraanvoer naar West-Nederland in tijden van extreme droogte. Onder de nieuwe autobrug in de Slangeweg komt een faunapassage die geschikt is voor de otter.

De werkzaamheden

Aannemer Dura Vermeer start maandag 10 januari met het dempen van een deel van de Grote Kerkvliet. De demping is nodig omdat de Korte Vliet op die locatie verbreed gaat worden en daarmee de inrit van de parkeerplaats wat westelijker opschuift. In deze periode zullen ook nieuwe damwanden worden geplaatst. De parkeerplaats ten zuiden van de Slangeweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten.

Het vervolg

Eind februari starten de werkzaamheden in de polder ten zuiden van de Slangeweg. Hier komen nieuwe stuwen, nieuwe landbouwbruggen en een nieuwe parallelle watergang.
Ten noorden van de Slangeweg zal de Lange Vliet worden verbreed. In april 2022 start de bouw van de nieuwe verkeersbrug in de Slangeweg. Onder de brug komt een faunapassage.

Deelproject capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+)

De werkzaamheden in Polsbroek zijn onderdeel van het project capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, is er in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater beschikbaar. Dit is het gevolg van verzilting van de Hollandse IJssel. De Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA), in het gebied van De Stichtse Rijnlanden, biedt hiervoor een oplossing. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek kan extra zoetwater naar West-Nederland aangevoerd worden. Door de klimaatverandering is er in de toekomst meer en vaker extra zoetwater nodig. Om dat extra water aan te kunnen voeren, zijn op verschillende plekken langs de aanvoerroutes maatregelen nodig.


Meer informatie

Informatie over de planning en de gevolgen voor het verkeer communiceert de aannemer via de BouwApp. De BouwApp is te downloaden via de Appstore op uw telefoon.

De omgevingsmanager van het project, Cyntha Schouten is te bereiken via polsbroek@duravermeer.nl of 06 43396969.

Achtergrondinformatie project KWA+

Achtergrondinformatie over het project KWA+ vindt u de projectpagina.