Nieuwsbrief 3 - 2020

header_nwsbrf alg
2020, nummer 3

Watertekort en beregenen

In droge tijden is het voor iedereen goed om zuinig om te gaan met het beschikbare water.

Inspraak aanpassen watersysteem dorp Kockengen

Bouwproject bij Kockengen

Doel van de plannen is de bodemdaling te remmen en wateroverlast in het dorp zoveel mogelijk te voorkomen.

'Vang de Watermonsters’ bij u in de buurt

Vraag een meetkit aan en word waterkwaliteitsonderzoeker.

Visie op Duurzaamheid: Doe, denk, duurzaam!

Els Otterman

We willen onze bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te vertragen.

Inspraak ontwerp-peilbesluit Langbroekerwetering

Langbroekerwetering

Er is veel veranderd voor landbouw en natuur. Daarom is een nieuw peilbesluit nodig.

Sluisdeuren uit de Waaiersluis bij Gouda verhuisd

De bijzondere deuren staan nu bij het Waterliniemuseum Fort bij Vechten.

Weidevogels in Spengen profiteren van hoge grondwaterstand

In Spengen staat water in de greppels dankzij de drukdrainage.

Vergadering algemeen bestuur

Op woensdag 1 juli a.s. vergadert het algemeen bestuur.

Inspraak ontwerp-wijziging peilbesluit Oud-Kamerik 2020

De wijziging van het peilbesluit heeft betrekking op peilgebied Hoogwatervoorziening Van Teylingenweg.

Controle Utrechtse dijken 2020

Het gaat om het onderhoud aan de Utrechtse dijken langs de Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl