Visie op Duurzaamheid: Doe, denk, duurzaam!

Gepubliceerd op 22 mei 2020

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden wil een emissieloos en circulair waterschap worden. Op 13 mei 2020 heeft het algemeen bestuur de visie op duurzaamheid met het motto ‘Doe, denk, duurzaam’ vastgesteld.

Emissieloos

Als vele anderen wordt het waterschap geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering: langere perioden van droogte, af en toe hevige neerslag en de druk op onze waterveiligheid vanuit de rivieren en de zee. Wij willen onze bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te vertragen. We brengen onze uitstoot van broeikasgassen drastisch terug en bouwen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af. We wekken onze eigen energie op om aan onze grote energievraag te voldoen en we helpen de regio bij de energietransitie: met kennis en kunde; van groengas naar aquathermie (warmte uit water) en verder.

Circulair

We halen grondstoffen uit afvalwater. We hergebruiken de materialen die vrijkomen in onze projecten of elders uit het gebied. De ingrepen passen ook beter in het landschap en de natuur, en stimuleren de biodiversiteit, via verstandige lange termijn investeringen.

Doe, denk, duurzaam

Hoogheemraad Els Otterman: "Overal in ons gebied werken we hard aan toekomstbesteding waterbeheer. Nu met een nog kleinere voetafdruk. Als doeners gaan we vooral aan de slag. Samen als het kan, solo als het moet. Doe, denk, duurzaam: naar een emissieloos en circulair waterschap!"

Bekijk ook de vlog van Els Otterman waarin zij je rondleidt langs projecten waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt.