Schouw over de Utrechtse dijken 2020

Gepubliceerd op 17 juni 2020

Vanaf maandag 6 juli 2020 controleert het waterschap of de onderhoudsplichtigen het onderhoud hebben uitgevoerd aan de Utrechtse dijken langs de Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven. De dijken moeten bestand zijn tegen hoge rivierwaterstanden en worden daarom regelmatig gecontroleerd.

De onderhoudsplichtigen, doorgaans de grondeigenaren of gebruikers, moeten ervoor zorgen dat vóór de schouwdatum van 6 juli:

  • De binnen- en buitentaluds en bermen zijn geëgaliseerd, gemaaid of afgeweid.
  • Alle distels en brandnetels van de dijk verwijderd zijn (taluds en bermen).

Tijdens de schouw wordt specifiek op het bovengenoemde gelet, maar ook algemene Keurovertredingen worden meegenomen. 
Gezien het belang van het onderhoud aan de dijk zal het waterschap in geval van een overtreding direct handhavend optreden.

Informatie

Heeft u vragen over deze schouw, dan kunt u tijdens kantoordagen bellen met het schouwteam, te bereiken tussen 09.00 en 12.00 via telefoonnummer 030 209 7365.