@grarier 2 - 2023

header_agrarier
@grariër 2023, nummer 2

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen

De voorlopige uitslag op lijstniveau is bekend. Op 23 maart 2023 volgt de definitieve uitslag.

Peilbesluit Portengen Laag vastgesteld

In het peilbesluit staat welke waterstanden voor de polder Portengen Laag gaan gelden.

Flink meer oeverplanten in boerensloten rondom Utrecht

Naast algemene soorten zijn er ook zeldzame soorten gevonden in de boerensloten.

Herinrichting Meijekade gestart

De kade is veilig, maar voldoet niet meer aan de strenge norm voor dijken en kades.

Handboek Water in ruimtelijke plannen

In het handboek staat hoe water een sturende rol speelt in de ruimtelijke ordening.

Remmen bodemdaling Meijepolder: klimaatslimme boeren leggen waterinfiltratie aan

11 boeren realiseren klimaatdoelen, verbeteren de biodiversiteit, waterkwaliteit en de doorstroming van de watergang.

Postcodetool wateroverlast

Met de postcodetool van de documentaire  'Ruimteschip aarde' is te zien of uw huis kans loopt op wateroverlast.

Ozoninstallatie zuivering Houten in gebruik

Deze installatie is de eerste in zijn soort en verwijdert medicijnresten uit het afvalwater.

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn    soundcloud-icon

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!