Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen is bekend

Gepubliceerd op 17 maart 2023

Op 17 maart heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezing in haar gebied bekend gemaakt. De opkomst is dit jaar opnieuw gestegen ten opzichte van de vorige waterschapsverkiezing in 2019. Met 57,8% is dit ruim 2% gestegen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is erg blij met deze stijging die als toenemende betrokkenheid wordt ervaren. De voorlopige uitslag is (tussen haakjes is het aantal zetels van 2019):

  1. Water natuurlijk: 6 (7)
  2. VVD: 3 (4)
  3. Partij voor de Dieren: 4 (3)
  4. CDA: 2 (3)
  5. Partij van de Arbeid: 3 (2)
  6. AWP voor water, klimaat en natuur: 2 (1)
  7. ChristenUnie: 1 (1)
  8. Waterschap@Inwonersbelangen: 0 (1)
  9. 50Plus: 0 (1)
  10. Ondernemend Water: 0
  11. De Groenen: 0
  12. Belang van Nederland (BVNL): 0
  13. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 1
  14. BBB: 4

Water Natuurlijk weer de grootste partij, BBB en Partij voor de Dieren volgen

Op basis van de voorlopig getelde stemmen is Water Natuurlijk de grootste partij in het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden. Van de totaal 26 zetels voor politieke partijen/groeperingen haalt Water Natuurlijk volgens deze voorlopige uitslag zes zetels. Partij voor de Dieren en BBB volgen beide met vier zetels. Deze waterschapsverkiezingen zijn BBB en SGP nieuw verkozen partijen in het algemeen bestuur.

Het proces

De gemeenten in de regio van De Stichtse Rijnlanden hebben, na afhandeling van de stemmen van de Provinciale Staten, de stemmen van de waterschapsverkiezingen geteld. Vanaf vrijdag 17 maart kunnen de gemeenten de complete uitslagen (processen-verbaal) inleveren. Aankomende dagen dient HDSR dit te controleren.

Wat gebeurt hierna?

De voorlopige uitslag is op lijstniveau. Dit betekent dat voorkeursstemmen nog niet geteld zijn. Donderdag 23 maart 2023 maakt het waterschap de definitieve uitslag bekend. Woensdag 29 maart worden de nieuwe bestuursleden officieel geïnstalleerd. Hierna zullen de coalitievorming en het inwerktraject van start gaan.