Ozoninstallatie zuiveringsinstallatie Houten in gebruik

Gepubliceerd op 23 februari 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft vandaag een ozoninstallatie in gebruik genomen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Houten. Deze installatie is de eerste in zijn soort en verwijdert medicijnresten uit het afvalwater. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de waterkwaliteit van het afvalwater, dat na zuivering terugvloeit in het Amsterdam-Rijnkanaal.

“Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er via het afvalwater steeds meer medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen. Dit heeft een negatief effect op de kwaliteit en leefbaarheid van het water. Het is slecht voor mensen, dieren en planten. Het gebruik van medicijnen zal de komende jaren toenemen, onder andere als gevolg van de toenemende vergrijzing. Het zuiveren van medicijnresten is nieuw in Nederland. Wij zijn trots, dat we dit als een van de eerste waterschappen mogelijk maken op deze zuivering in Houten”, aldus verantwoordelijk hoogheemraad Nanda van Zoelen.

De bouw van de installatie is onderdeel van de inzet van het waterschap om meer waarde te halen uit de waterketen, zoals vorig jaar vastgesteld in de Zuiveringsvisie 2050. Hierin zijn concrete stappen vastgelegd om te zorgen dat er zoveel mogelijk afvalstoffen uit het afvalwater worden gehaald en waar mogelijk hergebruikt. Andere voorbeelden van dit beleid zijn de bouw van een aquathermie-installatie in RWZI Utrecht, waarmee warmte wordt teruggewonnen, en een installatie om cellulose terug te winnen uit het afvalwater bij RWZI Leidsche Rijn.

Waterkwaliteit

Ook bij het Rijk staat het verbeteren van de waterkwaliteit hoog in het vaandel. Recent is de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend, daarmee wordt al bij productie, voorschrijven en gebruik van medicijnen aandacht besteed aan het terugdringen van medicijnresten in het water. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een financiële bijdrage geleverd voor de bouw van de ozoninstallatie in Houten. Het verwijderen van medicijnresten kan met verschillende soorten technologie, die de komende jaren verder moet worden uitontwikkeld.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Medicijnresten komen via wc, riool en rioolwaterzuivering in bijvoorbeeld onze rivieren terecht. Het lukt de huidige rioolwaterzuiveringen niet om alle medicijnresten uit het water te halen, omdat ze zo lastig te verwijderen zijn. Ik vind het belangrijk dat het Nederlandse water schoner wordt: we hebben er immers heel veel van en we gebruiken het om in te vissen, in te zwemmen en op bepaalde plekken maken we er ook drinkwater van. Deze zuiveringsinstallatie zet een grote stap richting dat schonere water, daarop mag het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden trots zijn.”


Ozoninstallatie

v.l.n.r.: installatiebeheerder Stefan van Gameren, hoogheemraad Nanda van Zoelen en procestechnoloog Marlies Verhoeven voor de ozoninstallatie

Ingebruikname Ozoninstallatie

v.l.n.r.: procestechnoloog Marlies Verhoeven, hoogheemraad Nanda van Zoelen en installatiebeheerder Stefan van Gameren