Herinrichting Meijekade van start

Gepubliceerd op 10 februari 2023

Na maanden van voorbereidingen is het zover: op maandag 20 februari start het werk aan de Meijekade in de gemeente Woerden. De aannemer begint met het plaatsen van stalen damwanden langs de kade. De werkzaamheden duren tot eind mei 2023.

Wat gaan we doen?

Het plaatsen van de damwand gebeurt met een kraan vanaf de weg. Om het werk secuur en veilig uit te voeren is de Meije op de plek  van de werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een omleidingsroute die met borden is aangegeven. Op verzoek van de bewoners langs de Meije is er een uitzondering gemaakt voor scholieren: zij kunnen op schooltijden langs het werk fietsen. Dit gebeurt onder begeleiding van een medewerker van de aannemer.

Wat betekent dat voor u?

De woningen en bedrijven langs de Meije blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar vanaf één kant (Middenweg of Bosweg). In de weekenden is de Meije open voor al het verkeer. Het plaatsen van de damwand zorgt tijdelijk voor geluidshinder.

Planning

Het plaatsen van de damwand op het deel Oude Meije – Meije start op 20 februari en duurt tot eind mei 2023. Vanaf 17 april start de aannemer ook met werkzaamheden aan de Meije tussen de Middenweg en de Hazekade. Hier komt een nieuwe beschoeiing, beplanting, de weg wordt geasfalteerd en inritten van de bewoners krijgen een aansluiting op de nieuwe weg. Ook die werkzaamheden zijn eind mei klaar.

Daarna zijn de andere gedeeltes aan de beurt. Het hele project is eind oktober klaar.

Waarom nodig?

De kade langs de Meije beschermt het gebied tegen overstromingen. De kade is veilig maar voldoet niet meer aan de strenge norm voor dijken en kades. Daarom gaat het waterschap de kade verbeteren. De verbetering bestaat uit verschillende oplossingen, passend bij de omgeving. Voor een deel vervangen stalen damwanden de functie van de waterkering, zodat het water tegengehouden wordt. De andere delen worden versterkt met een nieuwe  tuimelkade of een ophoging van de bestaande kade.

De gemeente Woerden gaat het openbaar gebied langs de weg Meije tussen de Hazekade en de Hollandse kade opnieuw inrichten en de weg asfalteren. Het is een project van gemeente en waterschap samen.


Meer weten?

Actuele informatie over de werkzaamheden communiceert de aannemer via de BouwApp. Deze kunt u gratis downloaden via de App Store of Google Play. U kunt het project vinden onder de naam ‘Herinrichting Meijekade’.

Achtergrondinformatie staat op de projectpagina Samen werken aan een Veilige Meije.