@grariër 3 - 2021

header_agrarier
2021, nummer 3

Resultaten Proefpolder Kringlooplandbouw

Proefpolder Kringlooplandbouw

Onlangs was er een afsluitend webinar over de uitkomsten van de pilot: waterkwaliteit is meer dan stikstof en fosfor.

Presentatie vervangen bruggen Enkele Wiericke, Nieuwerbrug

vervangen_bruggen_nieuwerbrug

Met de nieuwe bruggen kunnen we tijdens erg droge zomers meer water aanvoeren naar West-Nederland.

Monitoring erfemissie: melkveehouders gezocht

koeien_bij_de_waterkant

Meten is weten. Doet u mee als melkveehouder?

Polderkennis op peil: oplossingen op lokaal niveau

Poldergerichte aanpak woordweb

Circa 100 veehouders in West Utrecht hebben de afgelopen drie jaar in tien studiegroepen gewerkt aan watergerelateerde problemen in hun eigen polder.

Inspraakperiode ontwerp-peilbesluit en ontwerp- projectplan stuwen Kortrijk afgelopen

Projectplan Stuwen Kortrijk-Zuid en Keulschevaart

Het gaat om een nieuwe indeling van het peilgebied Kortrijk en het aanpassen van het waterpeil in het lage deel van de polder.

Enquête bodemdaling in Groene Hart

Veenweidegebied

Wat weet u als inwoner van het Groene Hart over bodemdaling, wat de gevolgen zijn en wat eraan te doen is? Doe mee!

Oproep aan nieuwe kabinet

Dijkgraaf Jeroen over wat waterschappen willen

Houd rekening met water als ruimtelijk ordenend principe.

Enquête NVWA toepassing gewasbeschermingsmiddelen

Plaatje gewasbeschermingsmiddel

Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen in de buitenteelt? De NVWA hoort graag uw mening.

Kade zuidzijde Lopikerwetering weer tip top in orde

Kade lopikerwetering

Het project is maximaal duurzaam uitgevoerd.

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!