Enquête NVWA gewasbeschermingsmiddelen in de buitenteelt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat een onderzoek onder telers uitvoeren naar factoren die belemmerend kunnen werken bij het correct uitvoeren van bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen in de buitenteelten. Ook u kunt meedoen.

Laat uw mening horen

Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen in de buitenteelt? Voor een onderzoek hoort de NVWA graag uw mening. Wat vindt u van de regels voor driftreductie? En waar loopt u tegenaan? Laat het weten door de vragenlijst in te vullen. Dit duurt maximaal 15 minuten.

Wat gaan wij doen met uw informatie?

De NVWA wil met uw inzichten uit de praktijk kijken wat nodig is voor u als toepasser van gewasbeschermingsmiddelen om middelen op de juiste wijze toe te passen. Dit kan zijn communicatie, samenwerking met brancheorganisaties of signalering over de regelgeving doorgeven aan andere partijen binnen de overheid om eraan bij te dragen dat de regelgeving blijft aansluiten bij de praktijk. De vragenlijst is anoniem en is niet herleidbaar tot specifieke personen of bedrijven. Deze enquête is nadrukkelijk niet bedoeld om overtredingen bij u vast te stellen. Over de resultaten gaan we onder andere in gesprek met de desbetreffende branche organisaties.

Doe mee aan het onderzoek via  https://nl.surveymonkey.com/r/R6DNJGZ


Contactgegevens NVWA

José van Bijsterveldt-Gels

Senior beleidsmedewerker Gewasbescherming en biociden bij Team Natuur en Gewasbescherming, Afdeling Expertise van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit