Online presentatie vervangen bruggen Enkele Wiericke, Nieuwerbrug

Gepubliceerd op 29 maart 2021

In het najaar van 2021 start het waterschap met de vervangen van twee bruggen over de Enkele Wiericke in Nieuwerbrug. Met de nieuwe bruggen kan het waterschap tijdens erg droge zomers meer water aanvoeren naar West-Nederland. Aannemer Dura Vermeer gaat de werkzaamheden uitvoeren en heeft de plannen verder uitgewerkt. In een online presentatie kunt u zien wat de plannen zijn, hoe de planning eruit ziet en hoe de omgeving op de hoogte kan blijven van de voortgang van het project.

Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA)

Door de klimaatverandering is het langer en vaker erg droog in Nederland. Tijdens deze droge periodes neemt de aanvoer van het water in de rivieren af en kan zeewater dieper landinwaarts stromen. Om ervoor te zorgen dat ook in deze periodes voldoende zoetwater beschikbaar is in West-Nederland, voert het waterschap vanuit onder andere de Enkele Wiericke, extra zoetwater aan naar het westen.

Knelpunt in de aanvoerroute

Omdat de vraag naar zoetwater toeneemt, gaat het waterschap de capaciteit van de wateraanvoer uitbreiden. Hiervoor zijn op verschillende plekken in het gebied van het waterschap maatregelen nodig, zoals het opheffen van knelpunten in de aanvoerroute.
De auto- en fietsbrug bij Fort Wierickerschans in Nieuwerbrug zijn zo’n knelpunt. De bruggen zorgen voor opstuwing van het water en zijn nu niet berekend op dit extra water.
In samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat het waterschap de bruggen slopen en vervangen door nieuwe bruggen waar meer water onderdoor kan stromen. Onder de autobrug komt een nieuwe faunapassage. De uitvoering is gepland vanaf eind augustus 2021.

Online presentatie over ontwerp

Op dit moment is het niet mogelijk om een informatieavond te organiseren. Daarom hebben we een online presentatie gemaakt over het ontwerp van de bruggen, de planning van de werkzaamheden en hoe u op de hoogte kunt blijven van de voortgang. De presentatie staat vanaf 31 maart op de projectpagina van de Enkele Wiericke.


Meer informatie over het project

Digitale presentatie over de werkzaamheden bij de Enkele Wiericke

De auto- en de fietsbrug in Nieuwerbrug