Projectplan stuwen Kortrijk-Zuid en Keulschevaart vastgesteld

Gepubliceerd op 23 maart 2021

Het projectplan voor de stuwen Kortrijk-Zuid en Keulschevaart is op 16 maart vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden.  De wijziging op het peilbesluit De Tol, deelgebied Kortrijk en het bijbehorende inspraakrapport kan door naar het algemeen bestuur ter vaststelling.

Ontwerp-peilbesluit

Het ontwerp-peilbesluit heeft van 20 januari tot en met 2 maart ter inzage gelegen. Op het ontwerp-peilbesluit zijn vier zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen zijn opgenomen in het inspraakrapport. De reacties gaven geen aanleiding om het ontwerp-peilbesluit aan te passen. Wel is een figuur in de toelichting bij het peilbesluit gecorrigeerd (pagina 18). De vaststelling van het ontwerp-peilbesluit en het inspraakrapport is gepland voor het algemeen bestuur. Op 22 april vindt de behandeling plaats in de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK). De vaststelling door het algemeen bestuur staat gepland in de vergadering van 19 mei 2021. Meer informatie hierover kunt u vinden onder de link ‘nieuw peilbesluit Kortrijk” in het blauwe vak hiernaast.

Projectplan stuwen

Het ontwerp-projectplan lag ook ter inzage van 20 januari t/m 2 maart 2021. Op het ontwerp-projectplan voor de stuwen zijn geen zienswijzen ingediend. Dit plan is ongewijzigd vastgesteld.


Meer informatie

Meer informatie over het peilbesluit vindt u op de pagina over het peilbesluit en het raamwaterplan De Tol.

Meer informatie over het projectplan 'Stuwen Kortrijk-Zuid en Keulschevaart' vindt u via de link naar de projectpagina en de bekendmaking hieronder.