@grariër 3 - 2020

@grariër
2020, nummer 3

Verlenging inspraaktermijn plannen KWA+ Nieuwerbrug

Aan twee bruggen in de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug zijn maatregelen nodig.

Inspraak aangepaste regelgeving Keur en Leggers

Als bewoner, huiseigenaar of grondgebruiker kunt u te maken krijgen met onze regels. Die passen we in 2020 aan. Het gaat dan om de Keur en diverse Leggers.

Inspraak maatregelen Polsbroek - KWA+

Onder meer de vervanging van de verkeersbrug in de Slangeweg, de plaatsing van nieuwe stuwen en de verbreding van sloten staan centraal.

Wat vindt u van onze website?

We willen onze site vernieuwen. Helpt u ons met uw mening?

Inventarisatie oevers en dijk noordkant Hollandsche IJssel

Het betreft het gedeelte tussen Achthoven-Oost en de Enkele Wiericke bij Hekendorp.

Inspraak verbreden deel Meijevliet

In de Meijevliet wil het waterschap de afvoer van overtollig water verbeteren.

Subsidie maatregelen remmen bodemdaling

Er is nog voldoende budget beschikbaar voor agrariërs die de bodemdaling willen remmen.

Voortzetting samenwerking bij project Salmsteke Ontkiemt!

Met de samenwerkingsovereenkomst worden eerder gemaakte plannen uitgewerkt en gerealiseerd.

Advies: bouw niet in diepste putje polder Rijnenburg

Advies om water te gebruiken als uitgangspunt voor ruimtelijke plannen.

Limietpalen langs de Kromme Rijn

Ontdek de sporen van het watererfgoed in het Kromme Rijngebied.

Reageren?

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!