Wat vindt u van de website?

Dit jaar willen wij onze website gaan vernieuwen. Daarvoor hebben we uw input nodig! Maakt u wel eens gebruik van de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden? En heeft u hier een mening over? Vindt u bepaalde onderdelen misschien prettig werken en andere onderdelen juist niet? Dan horen we graag van u. We zouden het fijn vinden wanneer u onderstaande korte vragenlijst zou willen invullen. Dit kost ongeveer 5 minuten. Alvast hartelijk dank!