Inspraaktermijn ontwerp-projectplan KWA+ Nieuwerbrug verlengd

Gepubliceerd op 21 april 2020

Het waterschap heeft een ontwerp-projectplan opgesteld voor de maatregelen aan twee bruggen in de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug. De inspraaktermijn is gezien de situatie met de coronacrisis, verlengd van 22 april naar 6 mei 2020. Bent u benieuwd wat de plannen voor u betekenen? Bekijk dan de nieuwe online presentatie.

De voorgenomen maatregelen

In het plan staat beschreven hoe de twee bruggen in de Enkele Wiericke een knelpunt vormen en op welke manier het waterschap de bruggen wil vervangen. En wat de gevolgen zijn voor de omgeving en welke maatregelen het waterschap wil treffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Online informatieavond

Het plan was om op maandag 23 maart in het Wierickehuis in Nieuwerbrug een inloopavond te organiseren. Door de coronacrisis kon deze avond niet doorgaan. Tijdens de avond was het mogelijk ideeën in te brengen en vragen te stellen. Om het werk zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan, maar ook de omgeving te betrekken bij de plannen, hebben wij gezocht naar een alternatief: een online presentatie van de omgevingsmanager. In deze presentatie lichten we toe wat we gaan doen en wat dit voor de omgeving betekent.

Termijn inspraak & indienen zienswijze verlengd

Het projectplan zou van 12 maart t/m 22 april 2020 ter inzage liggen, maar deze termijn is, gezien de huidige situatie, met twee weken verlengd tot 6 mei 2020.Het ontwerp-projectplan en de bijlagen vindt u hiernaast.


Naar de online presentatie

Achtergrondinformatie over het project KWA+